Općina Dugopolje - Logo Općina Dugopolje Dugopolje - Koprivno
Kotlenice - Liska
09.10.2020.

Priopćenje za javnost o provedbi aktivnosti promidžbe i vidljivosti – završna konferencija o projektu Izdradnja reciklažnog dvorišta u Dugopolju

U sklopu projekta „Izgradnja reciklažnog dvorišta u Dugopolju“ danas je u Domu kulture održana završna konferencija o navedenom projektu.

Završnu konferenciju o projektu vodila je predstavnica tvrtke Alfa atest d.o.o. Anđela Dželalija, dipl.ing.biol. i ekol. mora. Na konferenciji je iznesen kronološki tijek projekta od samog početka pripreme dokumentacije za prijavu na natječaj tadašnjeg Ministarstva zaštite okoliša, preko potpisivanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava do same izgradnje i opremanja reciklažnog dvorišta. Istaknuta je važnost korištenja reciklažnog dvorišta jer na taj način pristupamo ispunjavanju zajedničkih ciljeva Europske unije, kao i nacionalnih ciljeva u smanjenju količina otpada koji se odlaže na odlagalištima i povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada.

Prisutnim su podijeljeni edukativni materijali (brošure). Dio atmosfere sa završne konferencije o projektu pogledajte u fotogaleriji.

Projekt „Izgradnja reciklažnog dvorišta u Dugopolju“ je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj (ERDF) u iznosu od 3.609.166,72 kn, a sama vrijednost cijelog projekta iznosi oko 5.700.000,00 kn. Nositelj projekta je Općina Dugopolje.Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija u financijskom razdoblju 2014.-2020.
Skip to content