Općina Dugopolje - Logo Općina Dugopolje Dugopolje - Koprivno
Kotlenice - Liska
24.09.2019.

Priopćenje za javnost o održanoj četvrtoj javnoj tribini o održivom gospodarenju otpadom, Solin, 23.09.2019. – RazmišljamEKOlogično

Četvrta javna tribina o održivom gospodarenju otpadom u sklopu projekta „RazmišljamEKOlogično“ održala se dana 23.09.2019. u Javnoj ustanovi u kulturi Zvonimir Solin, Kralja Zvonimira 50, 21210 Solin. Javnu tribinu otvorio je Frane Polić, predstavnik Grada Solina i prisutne upoznao s osnovnim informacijama o projektu koji ima za cilj doprinijeti izgradnji svijesti građana o važnosti odgovornog postupanja s otpadom, sprječavanju nastanka otpada, pravilnom odvajanju otpada u kućanstvima i ponovnoj uporabi predmeta radi smanjenja količine otpada koji se odlaže na odlagalištima.

Stručna predavanja na temu „Otpad i priroda“ i „Kompostiranje“ izložile su predstavnice tvrtke Alfa atesta d.o.o., pa je tako Anđela Dželalija dipl.ing. biol. i ekol. mora, kroz svoje izlaganje objasnila što je to otpad, upoznala prisutne s vrstama otpada: opasni, neopasni i inertni, te pojasnila što se događa sa otpadom u prirodi, koliko vremena treba da se razgradi, ulazi li u hranidbeni lanac te štetan utjecaj otpada na okoliš. Također je izložila nekoliko primjera dobre prakse kako bi prikazala kako je moguće smanjiti količinu nastalog otpada koji završi na odlagališta, te na taj način očuva priroda. Izlaganje na temu „Kompostiranje“ izložila je Jana Ivanišević, dipl.ing.kem.tehn., koja je kroz izlaganje pojasnila što je kompostiranje, zašto, kako i gdje kompostirati. Potom je otvorena javna rasprava u koju su se građani aktivno uključili, pa je tako bilo pitanja što se smije kompostirati, da li je komposter potrebno zaštiti od vanjskih utjecaja, koliko je potrebno da se razgradi plastika ako završi u prirodi i dr.

Na kraju rasprave posjetitelji su pozvani da pogledaju tematske plakate koje su izradili učenici osnovnih škola na području projekta (Solina, Podstrane, Klisa i Dugopolja) te da glasovanjem sudjeluju u odabiru najboljih.

Sudionicima javne tribine podijeljeni su edukativni materijali (brošure, letci) te platnene vrećice koje će moći koristiti umjesto plastičnih i na taj način započeti razmišljati „EKOlogično“.

Fotografije sa četvrte javne tribine možete pogledati u galeriji.
Za Alfa atest d.o.o.
Anđela Dželalija, dipl.ing. biol. i ekol. mora
Projekt “Razmišljam EKOlogično” sufinancirala je Europska unija iz Kohezijskog fonda u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija u financijskom razdoblju 2014.-2020.
Skip to content