Općina Dugopolje Općina Dugopolje Dugopolje - Koprivno
Kotlenice - Liska
04.02.2019.

Poziv na usmeni intervju

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGOPOLJE
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Povjerenstvo za provedbu Oglasa

KLASA: 112-03/19-30/01
URBROJ: 2180/04-03/2-19-5
Dugopolje, 04. veljače 2019. godine

Povjerenstvo za provedbu Oglasa za prijam u službu na radno mjesto Viši savjetnik/ica za prostorno uređenje i graditeljstvo, komunalne poslove – 1 izvršitelj/ica u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Dugopolje na određeno vrijeme zbog zamjene duže odsutne službenice, objavljenog na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na oglasnoj ploči Zavoda za zapošljavanje Split, Ispostava Solin, web-stranici Općine Dugopolje i na oglasnoj ploči Općine Dugopolje, upućuje

POZIV ZA
USMENI INTERVJU

koji će se održati dana 05. veljače 2019. (utorak) od 9,00 sati u prostoriji Općinske vijećnice Općine Dugopolje, Dugopolje, Trg Franje Tuđmana 1

Usmeni intervju provodi se s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz pisane provjere znanja.
Kandidati će zbog zaštite osobnih podataka biti obaviješteni elektroničkih putem na e-mail adresu naznačenu u prijavi na Natječaj.

Povjerenstvo za provedbu Oglasa

 

Preuzmite datoteke:

POZIV ZA USMENI INTERVJU