Općina Dugopolje Općina Dugopolje Dugopolje - Koprivno
Kotlenice - Liska
28.01.2019.

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (PISANO TESTIRANJE)

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA DUGOPOLJE

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

 

Povjerenstvo za provedbu Oglasa

 

KLASA: 112-03/19-30/01

URBROJ: 2180/04-03/2-19-4

Dugopolje, 25. siječnja 2019. godine

 

Na temelju članka 19. i 22.  Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine, broj 86/08, 61/11 i 4/18 – u daljnjem tekstu: ZSN),  Povjerenstvo za provedbu Oglasa objavljuje

 

 

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

(PISANO TESTIRANJE)

            Povjerenstvo za provedbu Oglasa za prijam u službu na radno mjesto Viši savjetnik/ica za prostorno uređenje i graditeljstvo, komunalne poslove – 1 izvršitelj/ica u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Dugopolje na određeno vrijeme zbog zamjene duže odsutne službenice, objavljenog na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje,  na oglasnoj ploči  Zavoda za zapošljavanje Split, Ispostava Solin, web-stranici Općine Dugopolje i na oglasnoj ploči Općine Dugopolje je utvrdilo da pisanom testiranju mogu pristupiti kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz  Oglasa.

 

Prethodna provjera znanja i sposobnosti provodi se s kandidatima prijavljenim na Oglas koji ispunjavaju formalne uvjete iz Oglasa, a o čemu će, zbog zaštite osobnih podataka, biti obaviješteni elektroničkim putem na e-mail adresu naznačenu u prijavi na Oglas.

 

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata provest će se putem pisanog testiranja kandidata i to iz slijedećih pravnih izvora:

 

  1. Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj 47/09),
  2. Zakon o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13, 20/17)
  3. Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17)
  4. Zakon o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 68/18)
  5. Zakon o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16)

Iz pravnih izvora u pisanom obliku bit će postavljeno 10 pitanja, a za svako pitanje kandidatu se može dodijeliti od 0 do 1 bod, tako da kandidat može ostvariti najviše 10 bodova.

Intervju će biti proveden s kandidatima koji ostvare najmanje 50% bodova iz pisane provjere znanja. Na intervju kandidatima se može dodjeliti od 0 do 10 bodova.

 

Kandidat koji ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatra se da je povukao prijavu na Oglas, a o čemu će biti pisano obaviješten.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata, koji ispunjavaju formalne uvjete Oglasa, putem pisanog testiranja održat će se

dana 01. veljače 2019. godine (petak) s početkom u 9.00  sati u prostoriji vijećnice Općine Dugopolje, Dugopolje, Trg Franje Tuđmana 1

Datum održavanja pisanog testiranja i obavijesti kandidatima koji se pozivaju na testiranje, a ispunjavaju formalne uvjete objavljen je na web stranici Općine Dugopolje www.dugopolje.hr. najmanje 5 dana prije održavanja provjere i na oglasnoj ploči Općine Dugopolje.

 

Na pisano testiranje potrebno je ponijeti osobnu iskaznicu ili drugu identifikacijsku ispravu.

            O vremenu održavanja usmenog intervjua kandidati će biti obaviješteni, nakon provedene pisane provjere znanja također putem e-mail adrese kandidata i web stranice www.dugopolje.hr.

 

 

Povjerenstvo za provedbu  Oglasa