Općina Dugopolje - Logo Općina Dugopolje Dugopolje - Koprivno
Kotlenice - Liska
23.03.2020.

Odluka o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj

Na temelju članka 22.a Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine br. 82/15, 118/18 i 31/2020) Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, dana 23. ožujka 2020. godine donosi

O D L U K U
o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj

 

I.

S obzirom da na pojedinim područjima postoji znatno povećani rizik od prijenosa bolesti COVID-19, a kako bi se smanjila mogućnost daljneg širenja bolesti zabranjuje se napuštanje mjesta prebivališta i stalnog boravka.

II.

Zabrana iz točke I. ove odluke ne odnosi se na:

a. promet i kretanje nužno za opskrbu navedenih područja,
b. dnevne migracije zaposlenih u službama bitnim za: pružanje zdrastvene i veterinarske zaštite, dostavu lijekova i sanitetskog materijala, održavanje komunalne djelatnosti, vodoopskrbe i odvodnje, opskrbe plinom i strujom, zaštitarske službe,
c. izvješćivanje javnosti,
d. stanovnika koji zahtijevaju hitnu medicinsku skrb,
e. iz vitalnih obiteljskih razloga, poput pružanja skrbi djeci ili starijim osobama ili kupnje hrane i osnovnih potrepština,
f. putovanja na posao i s posla ako je obavljanje posla neophodno i ne može se obaviti od kuće,
g. žurne i operativne službe koje sudjeluju u sprječavanju širenja bolesti COVID-19.

III.

Prilikom ulaska i izlaska s područja iz točke I. ove Odluke moraju se poštovati sljedeće mjere:

  • socijalnog distanciranja
  • ne zadržavanja na javnim prostorima
  • posjedovati valjanju propusnicu koja se nalazi u Prilogu I. ove Odluke.

Propusnice za ulazak i izlazak s područja prebivališta ili stalnog boravišta izdaju, ovjeravaju i potpisuju:

  • za okolnosti iz točke II.a, II.b, II.c, II.f i II.g odgovorne osobe u pravnoj osobi,
  • za okolnosti iz točke II.d izdaje, izabrani liječnik obiteljske medicine i
  • za okolnosti iz točke II.e izdaje nadležni stožeri civilne zaštite.

IV.

Stožeri civilne zaštite i Ravnateljstvo policije dužni su osigurati provedbu i nazdor provođenja mjera iz ove Odluke.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u “Narodnim novinama”.

KLASA: 810-06/20-01/7
URBROJ: 511-01-300-20-14
Zagreb, 23. ožujka 2020.

NAČELNIK STOŽERA
POTPREDSJEDNIK VLADE
I MINISTAR UNUTARNJIH POSLOVA

Dr. sc. Davor Božinović

Skip to content