Općina Dugopolje - Logo Općina Dugopolje Dugopolje - Koprivno
Kotlenice - Liska
20.04.2020.

Odluka o ukidanju nužne mjere zabrane napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka na području Splitsko-dalmatinske županije

Na temelju članka 47. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (“Narodne novine” broj 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18 i 47/20) a u vezi sa člankom 18. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (“Narodne novine” broj 47/20), članka 22.a Zakona o sustavu civilne zaštite (“Narodne novine” broj 82/15, 118/18 i 31/20) i točke III.a, stavka 2. Odluke o dopuni Odluke o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj klasa: 810-06/20-01/7, ubroj: 511-01-300-29 od 18. travnja 2020. godine, Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, 19. travnja 2020. godine, donosi

ODLUKU
ukidanju nužne mjere zabrane napuštanja mjesta prebivališta
i stalnog boravka na području Splitsko-dalmatinske županije

I.

Na temelju prijedloga Stožera civilne zaštite Splitsko-dalmatinske županije klasa: 500-01/20-01/12, ubroj: 2158/1-03/34-20-71 od 19. travnja 2020. godine ukida se nužna mjera zabrane napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka na području Splitsko-dalmatinske županije, osim za područje otoka.

II.

Za otoke Splitsko-dalmatinske županije mjera iz točke I. ove Odluke ukida se za kretanje na području otoka.
Osobama koje imaju prebivalište ili stalni boravak na području otoka Splitsko-dalmatinske županije, napuštanje otoka moguće je samo na temelju izdane e-Propusnice.

III.

Od dana ukidanja mjere napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka za područje Splitsko-dalmatinske županije, e-Propusnica je potrebna samo za odlazak na područje druge županije i/ili na otoke, odnosno s otoka Splitsko-dalmatinske županije.

IV.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u Narodnim novinama.

KLASA: 810-06/20-01/7
URBROJ: 511-01-300-51
Zagreb, 19. travnja 2020.

NAĆELNIK STOŽERA
POTPREDSJEDNIK VLADE
I MINISTAR UNUTRANJIH POSLOVA

Dr. sc. Davor Božinović

 

Skip to content