Općina Dugopolje Općina Dugopolje Dugopolje - Koprivno
Kotlenice - Liska
21.03.2020.

Odluka o mjeri strogog ograničavanja zadržavanja na ulicama i drugim javnim mjestima

Na temelju članka 22.a Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine br. 82/15, 118/18 i 31/2020) Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, dana 20. ožujka 2020. godine donosi

O D L U K U
o mjeri strogog ograničavanja zadržavanja na ulicama i drugim javnim mjestima

I.

S obzirom na ubrzano širenje i pojačani rizik prijenosa bolesti COVID-19, uvodi se protuepidemijska mjera strogog ograničavanja zadržavanja na ulicama i drugim javnim mjestima na kojima se može istovremeno kretati i zadržavati veći broj osoba, u trajanju od 30 dana od dana donošenja ove Odluke.

II.

Ova Odluka odnosi se na ulice, trgove, rive, parkove i sve ostale javne površine na kojima se može kretati i zadržavati veći broj osoba.

III.

Stožeri civilne zaštite i Ravnateljstvo policije dužni su osigurati provedbu i nadzor provođenja mjere iz ove Odluke.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u “Narodnim novinama”.

KLASA: 810-06/20-01/7
URBROJ: 511-01-300-20-10
Zagreb, 21. ožujka 2020.

NAČELNIK STOŽERA
POTPREDSJEDNIK VLADE
I MINISTAR UNUTARNJIH POSLOVA

Dr. sc. Davor Božinović