Općina Dugopolje - Logo Općina Dugopolje Dugopolje - Koprivno
Kotlenice - Liska
24.06.2020.

Odluka o izmjeni Odluke načinu organizacije javnog prometa za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19

Na temelju članka 47. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (“Narodne novine” broj 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18 i 47/20) a u vezi sa člankom 18. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (“Narodne novine” broj 47/20), članka 22.a Zakona o sustavu civilne zaštite (“Narodne novine” broj 82/15, 118/18 i 31/20), Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, 24. lipnja 2020. godine, donosi

ODLUKU
o izmjeni Odluke načinu organizacije javnog prometa za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19

I.

U Odluci o načinu organizacije javnog prometa za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19 (“Narodne novine” broj 69/20) točka II. mijenja se i glasi:

“Vozači, ostali zaposlenici u prijevoznim sredstvima javnog prometa i putnici u javnom prometu obvezni su za vrijeme boravka u prijevoznom sredstvu koristiti medicinske maske ili maske za lice te se pridržavati općih protuepidemijskih mjera i posebnih preporuka i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo koje se odnose na vožnju javnim prometom.
Putniku koji nema medicinsku masku ili masku za lice pružatelj usluga javnog prijevoza ne smije dopustiti ulazak u prijevozno sredstvo, odnosno vozač ne smije započeti vožnju ukoliko se u prijevoznom sredstvu nalaze putnici bez medicinske maske ili maske za lice.”

II.

Ova Odluka stupa na snagu 25. lipnja 2020. godine i objaviti će se u “Narodnim novinama”.

KLASA: 810-06/20-01/7
URBROJ: 511-01-300-99
Zagreb, 24., lipnja 2020.

NAČELNIK STOŽERA
PODPREDSJEDNIK VLADE
I MINISTAR UNUTARNJIH POSLOVA

Dr. sc. Davor Božinović

 

Skip to content