Općina Dugopolje - Logo Općina Dugopolje Dugopolje - Koprivno
Kotlenice - Liska
24.06.2020.

Odluka o dopuni Odluke o privremenoj zabrani prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske

Na temelju članka 47. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (“Narodne novine” broj 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18 i 47/20) a u vezi sa člankom 18. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (“Narodne novine” broj 47/20), članka 22.a Zakona o sustavu civilne zaštite (“Narodne novine” broj 82/15, 118/18 i 31/20), Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, 24. lipnja 2020. godine, donosi

ODLUKU
o dopuni Odluke
o privremenoj zabrani prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske

I.

U Odluci o privremenoj zabrani prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske (“Narodne novine” nroj 32/20, 48/20, 56/20, 64/20 i 69/20) iza točke II. dodaje se točka II.2 koja glasi:

II.a

Utvrđuje se poseban režim ulaska u Republiku Hrvatsku osoba koje dolaze iz Bosne i Hercegovine, Kosova, Republike Srbije i Sjeverne Makedonije.
Osobe iz stavka 1. ove točke dužne su boraviti u samoizolaciji u vlastitom domu odnosno drugom odgovarajućem prostoru u vremenskom trajanju od 14 dana od dana ulaska u Republiku Hrvatsku.
Obveza samoizolacije ne primjenjuje se na putnike koji prilikom ulaska u Republiku Hrvatsku tranzitiraju kroz zemlje iz stavka 1. ove točke.

II.

Ova Odluka stupa na snagu 25. lipnja 2020. godine i objaviti će se u “Narodnim novinama”.

KLASA: 810-06/20-01/7
URBROJ: 511-01-300-98
Zagreb, 24., lipnja 2020.

NAČELNIK STOŽERA
PODPREDSJEDNIK VLADE
I MINISTAR UNUTARNJIH POSLOVA

Dr. sc. Davor Božinović

 

Skip to content