Općina Dugopolje Općina Dugopolje Dugopolje - Koprivno
Kotlenice - Liska
21.01.2019.

Obavijest o produženju roka za dostavu prijava na natječaj u projektu „PRILIKA ZA RAD“ u sklopu „Zaželi – program zapošljavanja žena“

PPREDMET: natjačaj zaželi produljenje natječaja (1)

 

Produžuje se rok za prijavu na natječaj u projektu „PRILIKA ZA RAD“ u sklopu „Zaželi – program zapošljavanja žena“ objavljen  9. siječnja 2019. godine. Novi rok za dostavu ponuda je 23. siječnja 2019. godine

Osobe koje se prijavljuju na natječaj dužne su dostaviti svoju prijavu osobno ili poštom na adresu:

Općina Dugopolje, Trg Franje Tuđmana 1, 21204

 

Svi ostali uvjeti natječaja ostaju nepromjenjeni. Produljenje Javnog natječaja će biti objavljeno na  internetskoj stranici općine Dugopolje

O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

 

Poslodavac: Općina Dugopolje

Kontakt:

Općina Dugopolje

Trg Franje Tuđmana 1

21204 Dugopolje

tel. 021 668 280

email: opcina@dugopolje.hr