Općina Dugopolje Općina Dugopolje Dugopolje - Koprivno
Kotlenice - Liska
03.04.2020.

Novi vozni red

VOZNI RED POSEBNIH LINIJA
(VRIJEDI ZA SVE DANE U TJEDNU)

 

vrijedi od ponedjeljka 06.04.2020. godine

Linija 1 – TROGIR – SPLIT (Lovrinac)

Iz Trogira polasci u 6.00, 7.00, 8,00, 16.00, 18.00 i 20.30 sati
Iz Splita (Lovrinac) polasci u 5.00, 6.00, 7.00, 15.00 ( RADNIM DANOM DVA AUTOBUSA ), 17.00 i 19.30 sati

TRASA LINIJE:

Trogir (Kolodvor) – Stara kaštelanska cesta – Širina – Domovinskog rata – Općina – Tržnica – Poljička (bolnice) – Lovrinac;
U povratku s Lovrinca istom trasom u obrnutom smjeru


Linija 2 – OMIŠ – SPLIT (Ravne njive)

Iz Omiša polasci u 6.00, 7.00, 8.00, 18.00 i 20.30 sati
Iz Splita (Ravne njive) polasci u 5.00, 6.00, 7.00, 15.00, 17.00 i 19.30 sati

TRASA LINIJE:

Omiš (Ravnički most) – Dugi rat – Podstrana – Poljička (bolnice) – Tržnica – Općina – Domovinskog rata – Ravne njive (Kaufland);
U povratku s Ravnih njiva istom trasom u obrnutom smjeru


Linija 3 – SINJ – SPLIT (Lovrinac)

Iz Sinja polasci u 6.00 ,7.00, 8.00, 16.00, 18.00, i 20.30 sati
Iz Splita (Lovrinac) polasci u 5.00, 6.00, 7.00, 15.00, 17.00 i 19.30 sati

TRASA LINIJE:

Sinj – Dugopolje – Stara Kliška cesta – Solin širina – Domovinskog rata – Općina – Tržnica – Poljička (bolnice) – Lovrinac;
U povratku s Lovrinca istom trasom u obrnutom smjeru


Linija 4 – SOLIN – SPLIT (Lovrinac)

Iz Solina polasci u 6.00, 7.00, 8.00 , 16.00,18.00 i 20.30 sati
Iz Splita (Lovrinac) polasci u 5.00, 6.00, 7.00, 15.00, 17.00 i 19.30 sati

TRASA LINIJE:

Solin (Bunje) – Don Frane Bulića – Širina – Domovinskog rata – Općina – Tržnica – Poljička (bolnice) – Lovrinac;
U povratku s Lovrinca istom trasom u obrnutom smjeru


Linija 5 – CITY CENTAR – ZVONČAC (PROMETUJE SAMO RADNIM DANOM /SUBOTOM I NEDJELJOM NE PROMETUJE)

Od City centra polasci u 6.00, 7.00, 16.00 i 18.00 sati Sa Zvončaca polasci u 7.00, 15.00, 17.00 i 19.30 sati

TRASA LINIJE:

City centar – Vukovarska – Mažuranićevo šetalište – Gundulićeva – Matoševa – Zvončac (Banovina polazna stanica linije broj 8)
U povratku: Zvončac – Hrvatske mornarice – Domovinskog rata – Općina – Vukovarska – City centar


Linija 6 – NAKLICE – ŽRNOVNICA – KOREŠNICA – SPLIT (Ravne njive)

Iz Naklica polazak u 6.00, 18.00 i 20.30 sati
Iz Splita (Ravne njive) polasci u 5.00, 17.00 i 19.30 sati

TRASA LINIJE:

Naklice – Žrnovnica – Korešnica – Poljička (bolnice) – Tržnica – Općina – Domovinskog rata– Ravne njive (Kaufland);
U povratku: Ravne Njive (Kaufland) – Domovinskog rata – Općina – Tržnica – Poljička (bolnice) – Korešnica – Žrnovnica – Naklice


Linija 7DUBRAVA – SITNO G/D – ŽRNOVNICA – SPLIT
SPLIT (LINIJA BR. 6/SPLIT – NAKLICE) – ŽRNOVNICA/PRESJEDANJE NA KOMBI PREMA DUBRAVI/ – SITNO D/G – DUBRAVA

Iz Dubrave polazak u 5.30 sati produţava do Splita;
Iz Splita (Ravne njive) polazak u 6.30 sati prometuje bez presjedanja preko Korešnice i Žrnovnice za Dubravu, a polasci linije br. 6 iz Splita za Naklice u 17.00 i 19.30 sati u Žrnovnici vrše presjedanje na kombi koji prometuje prema Dubravi u 17.30 i 20.00 sati iz Žrnovnice

TRASA LINIJE:

Dubrava – Sitno G/D – Ţrnovnica – Korešnica – Poljička (bolnice) – Tržnica – Općina – Domovinskog rata – Ravne njive (Kaufland);
U povratku: Ravne Njive (Kaufland) – Domovinskog rata – Općina – Tržnica – Poljička (bolnice) – Korešnica – Žrnovnica (presjedanje na kombi za Dubravu) – Sitno G/D – Dubrava


Linija 8 – CRIVAC – MUĆ – NEORIĆ – KLIS – SOLIN – SPLIT

Iz Crivaca polazak u 6.00 sati
Iz Splita (Lovrinac) polazak u 16.15 sati

TRASA LINIJE:

Crivac – Muć – Neorić – Stara kliška cesta – Solin širina – Domovinskog rata – Općina – Tržnica – trajektna luka – Poljička – Lovrinac;
U povratku s Lovrinca istom trasom u obrnutom smjeru


Linija 9 – NISKO – BRŠTANOVO – KORUŠCE – KONJSKO „caffe bar Verona“ (PRESJEDANJE LINIJA BR. 8/ Crivac) – SPLIT

Iz Niskog polazak u 6.00sati /u Konjskom presjedanje na autobus iz Crivaca u 06.00 sati;
Iz Splita (Lovrinac) polazak u 16.15 sati (linija 8) presjedanje u Konjskom na autobus prema Niskom u 16.45 sati

TRASA LINIJE:

Nisko – Brštanovo – Dugobabe – Korušce – Vučevica – Broćanac – Konjsko (caffe bar Verona) PRESJEDANJE/linija 8;
U povratku istom trasom u obrnutom smjeru


Još jednom napominjemo da će u navedene autobuse moći ući isključivo osobe koje rade u institucijama, ustanovama i tvrtkama koje su duţne raditi sukladno Odlukama stožera Civilne zaštite SD županije.

Preuzmite datoteke:

VOZNI RED POSEBNIH LINIJA