Općina Dugopolje - Logo Općina Dugopolje Dugopolje - Koprivno
Kotlenice - Liska
22.10.2021.

Natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima s područja Općine Dugopolje u školskoj/akademskoj godini 2021./2022.

Na temelju članka 3. Pravilnika o uvjetima i načinu stipendiranja učenika i studenata s područja Općine Dugopolje („Službeni vjesnik Općine Dugopolje“ broj 11/19 i 6/21) i Zaključka Općinskog načelnika o raspisivanju Natječaja za dodjelu stipendija učenicima i studentima s područja Općine Dugopolje za školsku/akademsku godinu 2021./2022., od dana 18. listopada 2021. godine, Općinski načelnik Općine Dugopolje, raspisuje

NATJEČAJ
za dodjelu stipendija učenicima i studentima s područja Općine Dugopolje u školskoj/akademskoj godini 2021./2022.

PREDMET NATJEČAJA:

Stipendije dodjeljuje Općina Dugopolje, a namijenjene su darovitim učenicima srednjih škola, učenicima srednjih škola koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za vrijeme redovitog obrazovanja i studentima za vrijeme redovnog studiranja, a koji imaju prijavljeno prebivalište na području općine Dugopolje duže od 12 mjeseci od dana objave natječaja i studenti čiji supružnik ima prijavljeno prebivalište na području općine Dugopolje duže od 12 mjeseci od dana objave natječaja.

UVJETI NATJEČAJA:

Pravo sudjelovanja na natječaj za učeničku stipendiju imaju:

– nadareni učenici trećeg, četvrtog i petog razreda srednjih škola koji su u prethodnoj godini obrazovanja ostvarili prosjek ocjena najmanje 4,50,

– učenici koji su prvi put upisali prvi, drugi, treći, četvrti i peti razred srednje škole deficitarnih zanimanja

Deficitarna zanimanja obuhvaćena ovim natječajem su:

 1. Automehaničar
 2. Autoelektričar
 3. Autolakirer
 4. Autolimar
 5. CNC operater
 6. Dimnjačar
 7. Drvodjelni tehničar
 8. Elektroinstalater
 9. Elektromehaničar
 10. Fasader
 11. Galanterist
 12. Instalater grijanja i klimatizacije
 13. Instalater kućnih instalacija
 14. Klesar
 15. Krojač
 16. Krovopokrivač i izolater
 17. Medicinska sestra/tehničar opće njege
 18. Mesar
 19. Monter suhe gradnje
 20. Pekar
 21. Slastičar
 22. Soboslikar
 23. Stolar
 24. Tehničar za očnu optiku
 25. Tesar
 26. Vodoinstalater
 27. Zidar

Pravo sudjelovanja na natječaj za studentsku stipendiju imaju redoviti studenti upisani na stručne i sveučilišne studije i to:

 1. redoviti studenti prve godine preddiplomskog ili stručnog studija koji su tijekom srednjoškolskog obrazovanja ostvarili prosjek svih ocjena najmanje 4,00,
 2. redoviti studenti koji su prvi put upisali drugu i ostale godine preddiplomskog studija, drugu godinu diplomskog studija te drugu i ostale godine integriranog studija, a koji su u prethodnoj akademskoj godini ostvarili minimalno 42 ECTS boda,
 3. redoviti studenti koji su, uz završen preddiplomski ili stručni studij, prvi put upisali prvu godinu diplomskog studija bez obzira na uspjeh u prethodnoj godini,
 4. redoviti studenti koji su prvi put upisali drugu i ostale godine preddiplomskog studija, drugu godinu diplomskog studija te drugu i ostale godine integriranog studija s prosjekom ocjena između 3,00 i 4,00 a koji su u prethodnoj akademskoj godini ostvarili 60 ECTS bodova,
 5. redoviti studenti koji su prvi put upisali drugu i ostale godine preddiplomskog studija, drugu godinu diplomskog studija te drugu i ostale godine integriranog studija s prosjekom ocjena između 4,00 i 4,50 a koji su u prethodnoj akademskoj godini ostvarili 60 ECTS bodova,
 6. redoviti studenti koji su, uz završen preddiplomski ili stručni studij, prvi put upisali prvu godinu diplomskog studija s prosjekom ocjena najmanje 4,00-4,50 svih položenih ispita na prethodnim godinama studija;

Pravo sudjelovanja na natječaju za studentsku stipendiju imaju redoviti studenti sa iznimnim uspjehom upisani na stručne i sveučilišne studije i to:

 1. redoviti studenti koji su, uz završen preddiplomski ili stručni studij, prvi put upisali prvu godinu diplomskog studija s prosjekom ocjena najmanje 4,50 svih položenih ispita na prethodnim godinama studija,
 2. redoviti studenti koji su prvi put upisali drugu i ostale godine preddiplomskog studija, drugu godinu diplomskog studija te drugu i ostale godine integriranog studija s prosjekom ocjena od najmanje 4,50, a koji su u prethodnoj akademskoj godini ostvarili 60 ECTS bodova.

Pravo na stipendiju ne mogu ostvariti učenici i studenti koji se obrazuju uz rad ili primaju stipendiju drugog davatelja, osim učenika koji se prijavljuju po osnovi deficitarnih zanimanja.

VISINA STIPENDIJE:

 • za nadarene učenike srednjih škola iznosi 500,00 kn mjesečno.
 • za učenike deficitarnih zanimanja iznosi 400,00 kn mjesečno.
 • za studente prve godine preddiplomskog ili stručnog studija koji su tijekom srednjoškolskog obrazovanja ostvarili prosječan opći uspjeh najmanje 4,00, i studente koji su redovno (prvi put) upisali drugu i ostale godine preddiplomskog studija, drugu godinu diplomskog studija te drugu, i ostale godine integriranog studija, a koji su u prethodnoj akademskoj godini ostvarili minimalno 42 ECTS boda, visina stipendije iznosi 600,00 kn mjesečno.
 • za studente koji su, uz završen preddiplomski ili stručni studij, prvi put upisali prvu godinu diplomskog studija bez obzira na uspjeh u prethodnoj godini i studente druge i ostale godine preddiplomskog studija, druge godine diplomskog studija te drugu i ostale godine integriranog studija s prosjekom ocjena između 3,00 i 4,00 a koji su u prethodnoj akademskoj godini ostvarili 60 ECTS bodova, visina stipendije iznosi 700,00 kn mjesečno.
 • za studente druge i ostalih godina preddiplomskog studija, druge godine diplomskog studija te druge i ostalih godina integriranog studija s prosjekom ocjena između 4,00 i 4,50 a koji su u prethodnoj akademskoj godini ostvarili 60 ECTS bodova i studente koji su, uz završen preddiplomski ili stručni studij, prvi put upisali prvu godinu diplomskog studija s prosjekom ocjena najmanje 4,00-4,50 svih položenih ispita na prethodnim godinama studija, visina stipendije iznosi 900,00 kn mjesečno.
 • za studente koji su, uz završen preddiplomski ili stručni studij, prvi put upisali prvu godinu diplomskog studija s prosjekom ocjena najmanje 4,50 svih položenih ispita na prethodnim godinama studija i studente druge i ostalih godina preddiplomskog studija, druge godine diplomskog studija te druge i ostalih godina integriranog studija s prosjekom ocjena od najmanje 4,50, a koji su u prethodnoj akademskoj godini ostvarili 60 ECTS bodova, visina stipendije iznosi 1.200,00 kn mjesečno.

Općinske stipendije isplaćuju se:

 1. za učenike srednjih škola od početka pa do kraja nastavne godine u 10 mjesečnih anuiteta
 2. za redovite studente od početka do kraja akademske godine u 10 mjesečnih anuiteta
 3. za redovite studente koji završavaju studij unutar akademske godine za koju su dobili stipendiju, od početka akademske godine pa do isteka mjeseca u kojem su diplomirali- u ovom slučaju studenti su dužni Jedinstvenom upravnom odjelu dostaviti dokument o završetku studija u roku od 30 dana od dana završetka studija.

Prijave na natječaj podnose se na propisanom obrascu, a može se preuzeti na mrežnoj stranici (www.dugopolje.hr) ili u Jedinstvenom upravnom odjelu. Prijave s potrebnom dokumentacijom upućuju se preporučenom poštom ili izravno na adresu:

Jedinstveni upravni odjel Općine Dugopolje
Trg Franje Tuđmana 1
21204 Dugopolje

-s naznakom „za stipendije“

u roku od 15 dana od dana objave obavijesti o raspisivanju natječaja u dnevnom listu Slobodna Dalmacija te cjelokupnog teksta natječaja na oglasnoj ploči Općine Dugopolje i na Internet stranici Općine Dugopolje, www.dugopolje.hr.
Prijave dostavljene izvan roka i bez potrebne dokumentacije neće se uzeti u razmatranje.
Općinski načelnik svojim Zaključkom utvrđuje listu korisnika stipendije.
Lista kandidata se objavljuje na oglasnoj ploči i službenoj mrežnoj stranici Općine Dugopolje.
U roku od 8 dana od dana objave liste kandidata podnositelji zahtjeva imaju pravo prigovora Općinskom načelniku.
Odluka Općinskog načelnika o prigovoru je konačna.
Sve dodatne informacije mogu se dobiti svakih radnim danom na broj tel:021/668-280.

KLASA: 604-02/21-20/02
URBROJ: 2180/04-02/1-21-4
Dugopolje, 20. listopada 2021. godine

OPĆINA DUGOPOLJE

PRILOZI:

 

Skip to content