Općina Dugopolje Općina Dugopolje Dugopolje - Koprivno
Kotlenice - Liska

Javna nabava

30.03.2012.

IZJAVA O NE POSTOJANJU SUKOBA INTERESA (ČL. 13. ZAKON O JAVNOJ NABAVI NN 90/11) – OPĆINA DUGOPOLJE

IZJAVA O NE POSTOJANJU SUKOBA INTERESA U SMISLU ČLANKA 13. ZAKONA O JAVNOJ NABAVI (“NARODNE […]

28.03.2012.

Podi Dugopolje d.o.o. – Plan nabave za 2012.g.

Na temelju članka 20. stavka 1. i stavka 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 90/11),te sukladno odredbaba o zastupanju u pravnom prometu članka 21…

23.02.2012.

Plan nabave Općine Dugopolje za 2012

Na temelju članka 20. stavka 1. i stavka 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 90/11) i članka 47. Statuta Općine Dugopolje…