Općina Dugopolje

Općina Dugopolje

Dugopolje - Koprivno
Kotlenice - Liska

Javna nabava

Plan nabave Općine Dugopolje za 2012

Na temelju članka 20. stavka 1. i stavka 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 90/11) i članka 47. Statuta Općine Dugopolje…