Općina Dugopolje - Logo Općina Dugopolje Dugopolje - Koprivno
Kotlenice - Liska
23.12.2013.

Službeni vjesnik Općine Dugopolje – 5-2013

OPĆINSKO VIJEĆE

 1. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture na području općine Dugopolje za 2013. godinu ….109
 2. Izmjene Programa građenja objekta komunalne infrastrukture u općini Dugopolje za 2013. godinu ….109
 3. Izmjene i dopune Proračuna Općine Dugopolje za 2013. godinu …..110
 4. Program održavanja komunalne infrastrukture na području općine Dugopolje za 2014. godinu ….133
 5. Program građenja objekata komunalne infrastrukture u općini Dugopolje za 2014. godinu ….134
 6. Proračun Općine Dugopolje za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu …..137
 7. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Dugopolje za 2014. godinu …..183
 8. Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Dugopolje za 2014. godinu …..186
 9. Odluka o prihvaćanju Plana rada i Financijskog plana trgovačkog društva PODI DUGOPOLJE d.o.o. za 2014. godinu …..187
 10. Zaključak o prodaji nekretnina …..187
 11. Odluka o imenovanju ravnateljice Narodne knižnice u Dugopolju …..187
 12. Odluka o izmjeni Odluka o mjerilima za utvršivanje cijene usluga u dječjem vrstiću …..188

OPĆINSKI NAČELNIK

 1. Odluka o osnivanju i imenovanju članova radne skupine za izradu strateškog plana …..188
Skip to content