Općina Dugopolje - Logo Općina Dugopolje Dugopolje - Koprivno
Kotlenice - Liska
05.12.2013.

Službeni vjesnik Općine Dugopolje – 4-2013

OPĆINSKO VIJEĆE

 1. Odluka o priključenju građevina i drugih nekretnina na komunalne vodne građevine …..61
 2. Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Proračuna Općine Dugopolje za prvo polugodište 2013. godine ….63
 3. Zaključak prihvaćanju Izvješća o radu Općinskog načelnika Općine Dugopolje za razdoblje svibanj – lipanj 2013. godine …..88
 4. Odluka o povjeravanju komunalnih poslova deratizacije i dezinsekcije na području općine Dugopolje na temelju pisanog ugovora ….88
 5. Odluka o povjeravanju komunalnih poslova održavanja javne rasvjete na području općine Dugopolje na temelju pisanog ugovora …..89
 6. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Dječjeg vrtića “Cvrčak” Solin za 2012./2013. godinu …..90
 7. Odluka o cijeni prava korištenja obiteljskih grobnica na groblju u Lisci …..90
 8. Odluka o osnivanju Lokalne akcijske grupe – LAG za područje općina Dugopolje, Klis i Muć i imenovanju predstavnika Općine Dugopolje u LAG-u …..91
 9. Odluka o Izmjeni Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti na temelju pisanog ugovora ….91
 10. Odluka o povjeravanju javnih oblasti u području komunalnih djelatnosti …..91
 11. Odluka o odustajanju Općine Dugopolje od Programa izgradnje stanova po Programu društvene poticane stanogradnje – POS …..92
 12. Statutarnu odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Dugopolje …..92
 13. Zaključak o prodaji nekretnina …..93
 14. Zaključak o davanju suglasnosti na Statut Dječjeg vrtića “Cvrčak” Solin …..94
 15. Zaključak o prihvaćanju Programa rada u 2014. godini i Financijskog plana Narodne knižnice u Dugopolju za 2014. godinu …..94
 16. Odluka o raspisivanju natječaja za imenovanje ravnatelja Narodne knjižnice u Dugopolju …..94

OPĆINSKI NAČELNIK

 1. Odluka o objavi prikupljanja ponuda za povjeravanje komunalnih poslova deratizacije i dezinsekcije na području općine Dugopolje na temelju pisanog ugovora …..95
 2. Odluka o imenovanju povjerenstva za postupak prikupljanja ponuda za povjeravanje komunalnih poslova deratizacije i dezinsekcije na području općine Dugopolje na temelju pisanog ugovora ….98
 3. Odluka o objavi prikupljanja ponuda za povjeravanje komunalnih poslova održavanja javne rasvjete na području općine Dugopolje na temelju pisanog ugovora …..98
 4. Odluka o imenovanju povjerenstva za postupak prikupljanja ponuda za povjeravanje komunalnih poslova održavanja javne rasvjete na području općine Dugopolje na temelju pisanog ugovora …..101
 5. Zaključak o donaciji novčanih sredstava ….102
 6. Zaključak o sufinanciranju mjesečne pokazne karte za studente za školsku godinu 2013./2014. …..102
 7. Zaključak o raspisivanju javnog natječaja za prodaju neizrađenog građevnog zemljišta na području općine Dugopolje …..103
 8. Zaključak o donaciji novčanih sredstava ….103
 9. Zaključak o sporazumnom raskidu Ugovora o kupoprodaji nekretnine s Tomislavom Čavkom iz Divojevića …..104
 10. Zaključak o donaciji novčanih sredstava ….104
 11. Zaključak o raspisivanju natječaja za stipendiranje učenika i studenata u školskoj/akademskoj godini 2013./2014. ….104
 12. Zaključak o donaciji novčanih sredstava ….104
 13. Zaključak o donaciji novčanih sredstava ….105
 14. Zaključak o donaciji novčanih sredstava ….105

 

Skip to content