Općina Dugopolje - Logo Općina Dugopolje Dugopolje - Koprivno
Kotlenice - Liska
14.05.2020.

Službeni vjesnik Općine Dugopolje – 3 – 2020

OPĆINSKO VIJEĆE

  1. Odluka o izmjenama Odluke o općinskim porezima Općine Dugopolje ……….21
  2. Odluka o djelomičnom oslobađanju obveznika od plaćanja komunalne naknade za poslovni prostor kojima je obustavljen rad u razdoblju od 1. travnja do prestanka važenja Odluke Nacionalnog stožera Civilne zaštite ……..21
  3. Odluka o odgodi plaćanja komunalne naknade i naknade za uređenje voda za poslovne subjekte na području Općine Dugopolje …….21
  4. Odluka o izmjeni Odluke o nerazvrstanim cestama …………22

OPĆINSKI NAČELNIK

  1. Zaključak o dodjeli bonova obiteljima s područja općine Dugopolje ………23
  2. Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Deta- ljnog plana uređenja područja Dugopolje – Bani sjever ……….23
  3. Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Deta- ljnog plana uređenja stambenog naselja Koprivno ………24
Skip to content