Općina Dugopolje - Logo Općina Dugopolje Dugopolje - Koprivno
Kotlenice - Liska
22.07.2013.

Službeni vjesnik Općine Dugopolje – 3-2013

OPĆINSKO VIJEĆE

 1. Rješenje o izboru predsjednika i članova Mandatne komisije …..25
 2. Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za izbor i imenovanje …..25
 3. Rješenje o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Dugopolje ….25
 4. Rješenje o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Dugopolje …..25
 5. Rješenje o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Dugopolje …..26
 6. Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za Statut i Poslovnik …..26
 7. Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Proračuna općine Dugopolje za 2012. godinu …..48
 8. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanju komunalne infrastrukture u općini Dugopolje za 2012. godinu ….48
 9. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja objekata komunalne infrastrukture u općini Dugopolje za 2012. godinu ….50
 10. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Općinskog načelnika Općine Dugopolje za razdoblje srpanj – prosinac 2012. godine ….52
 11. Odluka o plaći i drugim pravima Općinskog načelnika i zamjenika Općinskog načelnika iz radnog odnosa …..52

OPĆINSKI NAČELNIK

 1. Odluka o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Narodne knižnice u Dugopolju …..53
 2. Zaključak o sponzoriranju 298. Sinjske alke …..54
 3. Program aktivnosti o provedbi posebnih mjera zaštite od požara na području općine Dugopolje u 2013. godini ….54
 4. Preventivno – operativni plan motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora općine Dugopolje za razdoblje od 15. lipnja do 15. rujna 2013. godine …..56
 5. Zaključak o raskidu Ugovora o kupoprodaji nekretnine s trgovačkim društvom Ingrosso Company d.o.o. …..58
 6. Zaključak o izdavanju tabularne izjave …..58
 7. Zaključak o izdavanju tabularne izjave …..58

 

Skip to content