Općina Dugopolje Općina Dugopolje Dugopolje - Koprivno
Kotlenice - Liska
16.11.2012.

Službeni vjesnik Općine Dugopolje – 3-2012

OPĆINSKO VIJEĆE

 1. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Općinskog načelnika Općine Dugopolje za razdoblje siječanj – lipanj 2012. godine …..77
 2. Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Proračuna Općine Dugopolje za prvo polugodište 2012. godine …..7
 3. Zaključak o prihvaćanju Programa rada u 2013. godini i Financijskog plana Narodne knjižnice u Dugopolju za 2013. godinu ……77
 4. Zaključak o prihvaćanju Odluke o odabiru ponuditelja u postupku nabave za “Rekonstrukciju javne rasvjete na području općine Dugopolje” ……77
 5. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja i poslovanja Općine Dugopolje za 2011. godinu …..78
 6. Odluka o komunalnom doprinosu …..78
 7. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Dječjeg vrtića “Cvrčak” Solin za 2011./2012. godinu …..81
 8. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o promjeni djelatnosti Narodne knjižnice u Dugopolju …..81
 9. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Narodne knjižnice u Dugopolju ….81
 10. Zaključak o prihvaćanju Odluke o odabiru ponuditelja u postupku nabave za “Izgradnju fekalne kanalizacije naselja Dugopolje – kolektori K2 i K11” …..82
 11. Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja proizvodno-poslovne zone Podi zapad …..82
 12. Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja područja Dugopolje – Bani sjever …..89
 13. Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja stambenog naselja Kute …..97
 14. Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja područja Dugopolje – Podi …..104

OPĆINSKO NAČELNIK

 1. Zaključak o donaciji novčanih sredstava Domu za djecu “Maestral” …..125
 2. Zaključak o donaciji novčanih sredstava Udruzi specijalne jedinice policije “BATT” Split is Domovinskog rata …..126
 3. Zaključak o donaciji novčanih sredstava Zajednici žena Hrvatske demokratske zajednice “Katarina Zrinski” …..126
 4. Zaključak o donaciji novčanih sredstava Anakorete Klanjateljice Presvete Euharistije …..126
 5. Zaključak o donaciji novčanih sredstava učenicima osnovne škole za nabavu školskih knjiga za školsku godinu 2012./2013. …..126
 6. Zaključak o donaciji novčanih sredstava Udruzi “Žena ženi prijatelj” …..127
 7. Zaključak o donaciji novčanih sredstava Domu zdravlja Splitsko-dalmatinske županije …..127
 8. Zaključak o donaciji novčanih sredstava Dobrotvornom institutu Hrvatske, Zagreb …..127
 9. Zaključak o donaciji novčanih sredstava Klubu žena liječenih na dojci iz Splita …..128
 10. Odluka o raskidu Ugovora o kupoprodaji nekretnine sa Svod d.o.o. ……128
 11. Zaključak o donaciji novčanih sredstava prof. dr. sc. Vlatku Perkoviću …..128
 12. Zaključak o odabiru najpovoljnijeg  ponuditelja za kupnju nekretnine označene kao dio čest. zem. 5861/198 k.o. Dugopolje, površine cca 1.931 m2 …..129
 13. Zaključak o odabiru najpovoljnijeg  ponuditelja za kupnju nekretnine označene kao dio čest. zem. 3690/2 k.o. Dugopolje, površine cca 731 m2 ….129
 14. Zaključak o donaciji novčanih sredstava Hrvatskom pjevačkom društvu Vokalisti Salone iz Solina …..129
 15. Zaključak o davanju ovlaštenja za zaključenje Ugovora o osnivanju prava građenja i osnivanju prava služnosti ….129
 16. Pravilnik o načinu i uvjetima stipendiranja učenika i studenata s područja općine Dugopolje …..130