Općina Dugopolje - Logo Općina Dugopolje Dugopolje - Koprivno
Kotlenice - Liska
13.04.2021.

Službeni vjesnik Općine Dugopolje – 2-2021

OPĆINSKO VIJEĆE

 1. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Narodne knjižnice u Dugopolju u 2020. godini te Financijsko izvješće za razdoblje 1. siječnja 2020. – 31. prosinca 2020. …….17
 2. Odluka o donošenju Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za općinu Dugopolje …….17
 3. Odluka o donošenju Plana zaštite od požara za područje općine Dugopolje …….17
 4. Plan operativne provedbe programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2021. godini na području općine Dugopolje ………18
 5. Izmjene i dopune Statuta Općine Dugopolje ……….20
 6. Izmjene Poslovnika Općinskog vijeća Općine Dugopolje ……….22
 7. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi ………23
 8. Zaključak o prihvaćanju Financijskog izvješća Dječjeg vrtića Cvrčak – Solin za 2020. godinu……………………..23
 9. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Dugopolje za razdoblje od 1. siječnja 2020. do 31. prosinca 2020. godine ……..24
 10. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture u općini Dugopolje za 2020. godinu ………56
 11. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području općine Dugopolje za 2020. Godinu ……..59
 12. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Općinskog načelnika Općine Dugopolje za razdoblje srpanj 2020. – prosinac 2020. godine ………62
 13. Zaključak o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Dugopolje …….62
 14. Odluka o izboru najpovoljnije ponude na natječaju za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Dugopolje ……..63
 15. Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području općine Dugopolje za projekt “Izgradnja i opremanje dječjeg igrališta uz novi dječji vrtić” ……..64

OPĆINSKI NAČELNIK

 1. Zaključak o prestanku prava na stipendiju za školsku/akademsku 2020./2021. godinu gosp. Juri Ćosiću ……..64
 2. Plan korištenja teške građevinske mehanizacije za žurnu izradu protupožarnih prosjeka i probijanja protupožarnih putova ……..65
 3. Plan motriteljsko-dojavne službe ……..66
 4. Plan aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara za 2021. godinu …….66
 5. Plan unapređenja zaštite od požara na području općine Dugopolje za 2021. godinu ……..70
Skip to content