Općina Dugopolje Općina Dugopolje Dugopolje - Koprivno
Kotlenice - Liska
27.08.2012.

Službeni vjesnik Općine Dugopolje – 2-2012

OPĆINSKO VIJEĆE

 1. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Dugopolje za 2011. godinu …..25
 2. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u općini Dugopolje za 2011. godinu …..54
 3. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju  Programa građenja komulna infrastrukture u općini Dugoplje za 2011. godinu …..56
 4. Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o poslovanju trgovačkog društva PODI DUGOPOLJE d.o.o. za 2011. godinu …..59
 5. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o imenovanju ravnatelja Dječjeg vrtića “Cvrčak” – Solin …..59
 6. Odluka o priključenju građevina i drugih nekretnina na komunalne vodne građevina …..59
 7. Odluka o dopuni Odluke o priključenju građevina i drugih nekretnina na komunalne vodne građevine …..63

OPĆINSKI NAČELNIK

 1. Program aktivnosti o provedbi mjera zaštite od požara na području općine Dugopolje u 2012. godini ….64
 2. Zaključak o ustrojavanju motriteljsko-dojavne službe za 2012. godinu ….66
 3. Plan čuvanja i ophodnje površina otvorenog prostora i građevina za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara …..66
 4. Preventivno-operativni plan motrenja, čuvanja i phodnje otvorenog prostora općine Dugopolje za razdoblje od 15. lipnja do 15. rujna 2012. godine …..67
 5. Plan unapređenja zaštite od požara na području Općine Dugopolje za 2012. godine …..68
 6. Zaključak o raspisivanju javnog natječaja za prodaju neizgrađenog zemljišta na području općine Dugopolje …..70
 7. Zaključak o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju nekretnine označene kao dio čest. zem. 5861/198 k.o. Dugopolje, površine cca 1.150 m2 …..70
 8. Zaključak o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju nekretnine označene kao dio čest. zem. 186/33 k.o. Dugopolje, radne oznake S-44, površine 1.051 m2 …..71
 9. Zaključak o davanju ovlaštenja za zaključenje Ugovora o osnivanju prava građenja …..71
 10. Zaključak o raskidu Ugovora o kupoprodaji nekretnine s Anom Mikulić iz Splita ……71
 11. Zaključak o donaciji novčanih sredstava Festivalu marijansko-duhovne klapske pjesme “Klape Gospi Sinjskoj” iz Sinja …..72
 12. Zaključak o donaciji novčanih sredstava Fakultetu građevinarstva, arhitekture i geodezije u SPlitu ….72