Općina Dugopolje - Logo Općina Dugopolje Dugopolje - Koprivno
Kotlenice - Liska
22.03.2021.

Službeni vjesnik Općine Dugopolje – 10-2020

OPĆINSKO VIJEĆE

 1. Zaključak o prihvaćanju Programa rada i financijskog plana Narodne knjižnice u Dugopolju za 2021. godinu ……………261
 2. Odluka o dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima na području općine Dugopolje …………………261
 3. Odluka o dopuni Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti trgovačkom društvu ………………..261
 4. Zaključak o prihvaćanju Financijskog plana trgovačkog društva PODI DUGOPOLJE d.o.o. za 2021. godinu ….262
 5. Odluka o dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama ………………262
 6. Druga izmjena i dopuna Programa građenja objekata komunalne infrastrukture za 2020. godinu…………………264
 7. Druga izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu …………………267
 8. II. izmjene i dopune Proračuna Općine Dugopolje za 2020. godinu ……….268
 9. Program građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu ……………………303
 10. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu …………………………306
 11. Proračun Općine Dugopolje za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu ……………………308
 12. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Dugopolje za 2021. godinu ………………….355
 13. Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Dugopolje za 2021. godinu ………….358
 14. Program utroška sredstava naknade za zadržavanjene zakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2021. godinu….359
 15. Analizu stanja sustava civilne zaštite na području općine Dugopolje za 2020. godinu ………………..359
 16. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području općine Dugopolje s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje …………..366
 17. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području općine Dugopolje za razdoblje od 2020. do 2024. godine ………………369
 18. Program javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja – stanice Split na području općine Dugopolje za 2021. godinu …………….377
 19. Program javnih potreba u kulturi općine Dugopolje za 2021. godinu …………….378
 20. Program javnih potreba u sportu općine Dugopolje za 2021. godinu ……………379
 21. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi …………..379
 22. Zaključak o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Dugopolje ………..380

OPĆINSKI NAČELNIK

 1. Odluka o donošenju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Dugopolje za 2021. godinu ……………..381
 2. Zaključak o dodjeli božićnice socijalno ugroženim obiteljima s područja općine Dugopolje ……………….389
 3. Zaključak o odobrenju sredstava za financiranje poslijediplomskog doktorskog studija Josipu Radovanu iz Dugopolja …………..389
 4. Zaključak o izboru učenika i studenata – korisnika stipendije za školsku/akademsku 2020./2021. godinu …………389
 5. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dugopolje …………….393
Skip to content