Općina Dugopolje - Logo Općina Dugopolje Dugopolje - Koprivno
Kotlenice - Liska
23.03.2021.

Službeni vjesnik Općine Dugopolje – 1-2021

OPĆINSKO VIJEĆE

  1. Odluka o stjecanju poslovnog udjela u trgovačkom društvu VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Split …………1

OPĆINSKI NAČELNIK

  1. Plan klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca akata za 2021. godinu ……………….1
  2. Plan prijma u službu Općine Dugopolje za 2021. godinu (kratkoročni plan) ……………6
  3. Zaključak o prestanku prava na stipendiju za školsku/akademsku 2020./2021. godinu studentici Matiji Balić …….7
  4. Zaključak o prestanku prava na stipendiju za školsku/akademsku 2020./2021. godinu studentici Korini Dodoja …8
  5. Zaključak o prestanku prava na stipendiju za školsku/akademsku 2020./2021. godinu studentu Grigoru Dodoji ….8
  6. Zaključak o prestanku prava na stipendiju za školsku/akademsku 2020./2021. godinu studentu Mati Baliću ………8
  7. Zaključak o potvrđivanju imenovanja zapovjednika i zamjenika zapovjednika Dobrovoljnog vatrogasnog društva “Dugopolje” ……….9
  8. Plan nabave Općine Dugopolje za 2021. godinu ……….9
Skip to content