Općina Dugopolje - Logo Općina Dugopolje Dugopolje - Koprivno
Kotlenice - Liska
19.03.2013.

Službeni vjesnik Općine Dugopolje – 1-2013

OPĆINSKO VIJEĆE

 1. Izmjene i dopune Statuta Općine Dugopolje …..1
 2. Izmjene i dopune Poslovnika Općinskog vijeća Općine Dugopolje ….4
 3. Odluka o obavljanju komunalnih djelatnosti na temelju pisanog ugovora ….5
 4. Rješenje o zadržavanju na dužnosti ravnatelja Narodne knjižnice u Dugopolju …..8
 5. Zaključak o prodaji nekretnine neposrednom nagodbom ….8

OPĆINSKO NAČELNIK

 1. Plan prijama u službu Općine Dugopolje za 2013. godinu …..9
 2. Zaključak o donaciji novčanih sredstava …..10
 3. Zaključak o dodjeli na korištenje prostorije u vlasništvu Općine Dugopolje Hrvatskom planinarskom društvu Ljubljan – Dugopolje ….10
 4. Zaključak o donaciji novčanih sredstava …..10
 5. Zaključak o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju nekretnine označene kako dio čest. zem. 5861/195, 8342911 i 2067/89 sve k.o. Dugopolje, dio radne oznake S-117, površine cca 1.113 m2 …..10
 6. Zaključak o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju nekretnine označene kako dio čest. zem. 3271/5 k.o. Dugopolje, površine cca 255 m2 …..11
 7. Zaključak o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju nekretnine označene kako dio čest. zem. 5861/13 k.o. Dugopolje, dio radne oznake S-90, površine cca 216 m2 …..11
 8. Zaključak o donaciji novčanih sredstava ….11
 9. Zaključak o donaciji novčanih sredstava Udruzi specijalne jedinice policije “BATT” Split iz Domovinskog rata ……11
 10. Zaključak o izradi i uređenju pripreme zamljišta, te izgradnje objekata i uređaja inividualne i zajedničke potrošnje ….12
 11. Zaključak o donaciji novčanih sredstava Zakladi Kap za slap ….13
Skip to content