Općina Dugopolje - Logo Općina Dugopolje Dugopolje - Koprivno
Kotlenice - Liska
27.06.2019.

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima – izgradnja dječjeg vrtića u Dugopolju

Naručitelj, Općina Dugopolje, planira pokrenuti otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za nabavu radova “Izgradnja dječjeg vrtića u Dugopolju“. Sukladno članku 198. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016), Naručitelj ovim putem, dana 27. lipnja 2019. godine stavlja na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima dokumentaciju o nabavi i projektnu dokumentaciju s troškovnikom.

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajat će 8 (osam) dana. Zainteresirani gospodarski subjekti mogu u tijeku trajanja savjetovanja svoje primjedbe i prijedloge na dokumentaciju dostaviti Naručitelju putem modula Prethodno savjetovanje Elektroničkog oglasnika javne nabave.

Po isteku roka od 8 (osam) dana od objave dokumentacije na internetskim stranicama, Naručitelj će razmotriti sve pristigle primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata te će o prihvaćanju ili neprihvaćanju primjedbi i prijedloga zainteresiranih subjekata izraditi izvješće, a koje će u roku od 7 (sedam) dana od završetka savjetovanja objaviti na internetskim stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave.

Stručno povjerenstvo za javnu nabavu

Skip to content