Općina Dugopolje - Logo Općina Dugopolje Dugopolje - Koprivno
Kotlenice - Liska
25.04.2019.

Poziv na dostavu ponude u ponovljenom postupku jednostavne nabave za: Veterinarske usluge

Na temelju Na temelju Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine”, broj 120/16) i Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave (Službeni vjesnik Općine Dugopolje 1/17) upućujemo poziv na dostavu ponuda u ponovljenom postupku jednostavne nabave za Veterinarske usluge ev. br. nabave JN05/19.

Molimo Vas da ponudu izrađenu u skladu sa Pozivom i Dokumentacijom koji se nalaze u privitku, dostavite najkasnije do 3. svibnja 2019. godine do 13:00 sati na način kako je to u Dokumentaciji određeno.

Dokumenti:

Skip to content