Općina Dugopolje - Logo Općina Dugopolje Dugopolje - Koprivno
Kotlenice - Liska
10.01.2020.

Plan nabave Općine Dugopolje za 2020. godinu

U prilogu se nalazi Plan nabave Općine Dugopolje za 2020. godinu. Sve izmjene i dopune plana možete pronaći na stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Skip to content