Općina Dugopolje Općina Dugopolje Dugopolje - Koprivno
Kotlenice - Liska

Odluka

26.09.2018.

Odluka o financiranju projekata i programa koji doprinose razvoju javnih potreba Općine Dugopolje u 2018. godini

Odluka o financiranju projekata i programa koji doprinose razvoju javnih potreba Općine Dugopolje u 2018. […]

20.02.2018.

Odluku o financiranju projekta i/ili programa koji doprinose razvoju javnih potreba Općine Dugopolje u 2018. godini

REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA DUGOPOLJE OPĆINSKI NAČELNIK KLASA: 400-01/17-10/21 URBROJ: 2180/04-02/1-18-6 Dugopolje, 20. […]

01.02.2018.

Odluku o financiranju projekta i/ili programa koji doprinose razvoju javnih potreba u sportu Općine Dugopolje u 2018. godini

Na temelju prijedloga Povjerenstva za procjenjivane prijavljenih projekata i/ili programa na području Općine Dugopolje, donosi se konačna odluka o odobrenju financijskih sredstvima prema sljedećim prioritetnim područjima sukladno sljedećem tabelarnom prikazu

21.06.2017.

Obavijest fizičkim i pravnim osobama na koje se odnose Odluke o davanju u zakup bez javnog poziva na koje je Ministarstvo poljoprivrede dalo suglasnost

U Narodnim novinama br. 53 od 7. lipnja 2017. objavljen je Naputak ministra poljoprivrede za postupanje u primjeni odredbe članka 51. stavka 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu