Općina Dugopolje - Logo Općina Dugopolje Dugopolje - Koprivno
Kotlenice - Liska

Obavijesti

novosti-03-min
14.04.2021.

Poziv za dostavu ponude u postupku jednostavne nabave za „Građevinsko-obrtnički radovi uređenja uredskih prostorija Razvojne agencije Općine Dugopolje “, evidencijski broj nabave JN016/21

REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA DUGOPOLJE KLASA: 305-01/21-01/26 URBROJ: 2180/04-02/1-21-3 Dugopolje, 15. travnja 2021. […]

Novosti 012
12.04.2021.

Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja PODI na području Općine Dugopolje

Na temelju članka 66. stavak 3. Zakona o zaštiti okoliša (“Narodne novine” broj 80/13, 153/13, […]

15.03.2021.

Poziv na provjeru znanja

Republika Hrvatska Razvojna agencija Općine Dugopolje-ODRAZ Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja POZIV NA PROVJERU ZNANJA […]

Novosti 012
04.03.2021.

JAVNI POZIV za podnošenje prijava za dodjelu sredstava u svrhu provođenja demografskih mjera, aktivnost Pomoći obiteljima s troje i više djece na školovanju (Zagora i otoci) za 2020./21. nastavnu godinu BUDI TU – TU JE TVOJ DOM

Javni poziv otvoren je od dana objave na službenoj web stranici Splitsko-dalmatinske
županije (www.dalmacija.hr) od 2. ožujka 2021. do 23. ožujka 2021. godine.

Novosti 5
03.03.2021.

Javni natječaj za imenovanje ravnatelja Razvojne agencije Općine Dugopolje – ODRAZ (nepuno radno vrijeme /15 sati mjesečno)

Temeljem članka 40. i 41. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 […]

Novosti 012
27.01.2021.

Poziv za dostavu ponude u postupku jednostavne nabave za „Veterinarske usluge“, evidencijski broj nabave JN022/21

REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA DUGOPOLJE KLASA: 305-01/21-01/08 URBROJ: 2180/04-02/1-21-3 Dugopolje, 27. siječnja 2021. […]

27.01.2021.

Javni natječaj za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Dugopolje prikupljanjem pisanih ponuda

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima («Narodne novine», br. 91/96, […]

Skip to content