Općina Dugopolje - Logo Općina Dugopolje Dugopolje - Koprivno
Kotlenice - Liska
04.11.2022.

Oglas za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u projektu „Za snažnije žene i kvalitetniju starost” u sklopu „Zaželi — program zapošljavanja žena — faza III”

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGOPOLJE
OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 102-01/22-01/03
URBROJ: 2181-23-02/1-22-1
Dugopolje, 04. studenog 2022. godine.

 

Temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014 2020, Zaželi faza III, Program zapošljavanja žena, Kodni broj: UP.02.l .1.16.0340, naziva „Za snažnije žene i kvalitetniju starost” sklopljenog između Ministarstva rada i mirovinskog sustava, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Općine Klis kao nositelja, Općine Dugopolje, raspisuje:

OGLAS
za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u projektu „Za snažnije žene i kvalitetniju starost” u sklopu „Zaželi — program zapošljavanja žena — faza III”

 

8 — radnica za pomoć i potporu starijim osobama i/ili osoba u nepovoljnom položaju i/ili osobama s invaliditetom

 

„Zaželi — program zapošljavanja žena — faza III” je u skladu s europskim i nacionalnim preporukama o unaprjeđenju položaja žena na tržištu rada i zaštite prava žena, kao i sa smjernicama politika zapošljavanja država članica EU s naglaskom na promicanje socijalne uključenosti i suzbijanja siromaštva, posebice radi činjenice da će se kao sudionice ovih aktivnosti uključivati žene koje su u nepovoljnom položaju na tržištu rada s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem, a koje će skrbiti o starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju.

1. Vrsta ugovora: Ugovor o radu na određeno vrijeme
2.Trajanje radnog odnosa: 6 mjeseci uz obvezni probni rad u trajanju od 2 mjeseca
3. Predviđena plaća: plaća u iznosu minimalne plaće sukladno važećoj Uredbi Vlade RH o visini minimalne plaće za tekuću godinu sa svi pravima propisanim Zakonom o radu
4. Kandidati moraju ispunjavati sljedeće uvjete za prijem u radni odnos:

 • Punoljetnost
 • Hrvatsko državljanstvo
 • Nezaposlene žene sa najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem Nezaposlene žene prijavljene u evidenciji nezaposlenih HZZ-a bez obzira na duljinu prijave u evidenciji s naglaskom na:
  • Žene od 50 godina i više
  • Žene s invaliditetom
  • Žrtve trgovanja ljudima
  • Žrtve obiteljskog nasilja
  • Azilantice
  • Mlade žene koje su izašle iz skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl.
  • Liječene ovisnice
  • Povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci
  • Pripadnice romske nacionalne manjine Beskućnice

5. Opis poslova:
Pomoć u dostavi namirnica, lijekova i drugih potrepština, pomoć u pripremi obroka u kućanstvima krajnjih korisnika, pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora, pranje i glačanje rublja, ostale usluge u kući i okućnici, pomoć pri oblačenju i svlačenju ,briga o higijeni i osobnom izgledu ,pružanje psihosocijalne podrške korisnicima kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo, pratnja i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima, pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava ( plaćanje računa, dostava pomagala, lijekova i sl.) drugi poslovi vezani uz skrb starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju.
Svaka zaposlena žena pružat će potporu i podršku za najmanje 6 krajnja korisnika.

6. Prijavi na oglas kandidati su dužni priložiti:

 • Zamolba / Prijava vlastoručno potpisana
 • Preslika osobne iskaznice
 • Dokaz o završenoj školi (preslik svjedodžbe), ukoliko je primjenjivo
 • Potvrda izdana od HZZ kojom osoba dokazuje daje prijavljena u evidenciji nezaposlenih osoba (datum izdavanja potvrde nakon datuma objave oglasa) Uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)

Svi prijavljeni prijavom na natječaj suglasni su s korištenjem osobnih podataka. Osobni podaci kandidata obradit će se isključivo u svrhu provedbe Natječaja sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“, broj 42/18) i Uredbe (EU) 2016/679.

Pisane prijave se podnose osobno ili preporučenom pošiljkom na adresu:

Općina Dugopolje
Trg Franje Tuđmana 1
21204 Dugopolje
s naznakom: „Oglas- radnica za pomoć i potporu starijim osobama i/ili osoba u nepovoljnom položaju i/ili osobama s invaliditetom u projektu „Za snažnije žene i kvalitetniju starost”, u roku od 8 (osam) dana od objave ovog oglasa.

Nepotpune i nepravovaljane prijave neće se uzeti u razmatranje. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas. Sve osobe koje ispunjavaju formalne uvjete ovog oglasa biti će pozvane na intervju. Oglas će biti objavljen na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i oglasnoj ploči.

O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

OPĆINA DUGOPOLJE

 

Skip to content