Općina Dugopolje - Logo Općina Dugopolje Dugopolje - Koprivno
Kotlenice - Liska
14.12.2023.

Obavijest udrugama o dostavi izvještaja za 2023. godinu

Udruge čiji su programi/projekti tijekom 2023. godine sufinancirani iz Proračuna Općine Dugopolje, dužne su dostaviti izvješća o realizaciji projekta/programa i utrošenim financijskim sredstvima.

Mole se udruge da najkasnije do 31. siječnja 2024. godine u Općinu Dugopolje na adresu Trg Franje Tuđman 1, 21204 Dugopolje, dostave popunjene obrasce opisnog i financijskog izvještaja radi izvještavanja o provedbi svojeg programa/projekta i utrošenim sredstvima u 2022. godini sukladno sklopljenim ugovorima.

Izvještaji se dostavljaju u papirnatom obliku ovjereni potpisom i pečatom ovlaštene osobe za zastupanje udruge, uz prilaganje i dokazne dokumentacije sukladno odredbama sklopljenih ugovora.

Dostavljanje godišnjih izvješća o realizaciji projekata/programa je ujedno i zakonska obaveza, te će se na temelju podnesaka razmotriti i daljnje financiranje udruga. Ukoliko udruge ne dostave izvješća u zadanom roku s odgovarajućim dokazima o namjenski potrošenom novcu u 2023. godini ne mogu računati na financijska sredstva iz proračuna Općine Dugopolje u 2024. godini.

Obrasci Sport:

Obrasci kultura i civilno društvo:

Skip to content