Općina Dugopolje - Logo Općina Dugopolje Dugopolje - Koprivno
Kotlenice - Liska
06.11.2023.

Natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima s područja Općine Dugopolje u školskoj/akademskoj godini 2023./2024.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGOPOLJE
OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 604-01/23-01/03
URBROJ: 2181-23-02/01-23-5
Dugopolje, 02.11.2023.

Na temelju članka 3. Pravilnika o uvjetima i načinu stipendiranja učenika i studenata s područja Općine Dugopolje („Službeni vjesnik Općine Dugopolje“ broj 11/19, 6/21 i 11/23) i Zaključka Općinskog načelnika o raspisivanju Natječaja za dodjelu stipendija učenicima i studentima s područja Općine Dugopolje za školsku/akademsku godinu 2023./2024., od dana 27. listopada 2023. godine, Općinski načelnik Općine Dugopolje, raspisuje

NATJEČAJ
za dodjelu stipendija učenicima i studentima s područja Općine Dugopolje u školskoj/akademskoj godini 2023./2024.

PREDMET NATJEČAJA:

Stipendije dodjeljuje Općina Dugopolje, a namijenjene su darovitim učenicima srednjih škola, učenicima srednjih škola koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za vrijeme redovitog obrazovanja i studentima za vrijeme redovnog studiranja, a koji imaju prijavljeno prebivalište na području općine Dugopolje duže od 12 mjeseci od dana objave natječaja i studenti čiji supružnik ima prijavljeno prebivalište na području općine Dugopolje duže od 12 mjeseci od dana objave natječaja.

UVJETI NATJEČAJA:

Pravo sudjelovanja na natječaj za učeničku stipendiju imaju:

– nadareni učenici trećeg, četvrtog i petog razreda srednjih škola koji su u prethodnoj godini obrazovanja ostvarili prosjek ocjena najmanje 4,50,

– učenici koji su prvi put upisali prvi, drugi, treći, četvrti i peti razred srednje škole deficitarnih zanimanja

Deficitarna zanimanja obuhvaćena ovim natječajem su:

 1. Automehaničar/automehaničarka
 2. Keramičar/oblagač
 3. Instalater/instalaterka grijanja i klimatizacije
 4. Mesar/mesarica
 5. Monter/monterka suhe gradnje
 6. Rukovatelj/rukovateljica samohodnim građevinskim strojevima
 7. Soboslikar/soboslikarica-ličilac
 8. Stolar/stolarica
 9. Vodoinstalater/vodoinstalaterka
 10. Zidar/zidarica
 11. Fizioterapeutski tehničar/tehničarka
 12. Tehničar/tehničarka za električne strojeve s primijenjenim računalstvom
 13. Turističko-hotelijerski komercijalist/komercijalistica
 14. Tesar/tesarica
 15. Zavarivač/zavarivačica
 16. Krovopokrivač/krovopokrivačica
 17. Programer/programerka
 18. Sistemski administrator/administratorica
 19. Konobar/konobarica
 20. Kuhar/kuharica
 21. Cvjećar/cvjećarka

Pravo sudjelovanja na natječaj za studentsku stipendiju imaju redoviti studenti upisani na stručne i sveučilišne studije i to:

 1. redoviti studenti prve godine preddiplomskog ili stručnog studija koji su tijekom srednjoškolskog obrazovanja ostvarili prosjek svih ocjena najmanje 4,00,
 2. redoviti studenti koji su prvi put upisali drugu i ostale godine preddiplomskog studija, drugu godinu diplomskog studija te drugu i ostale godine integriranog studija, a koji su u prethodnoj akademskoj godini ostvarili minimalno 42 ECTS boda,
 3. redoviti studenti koji su, uz završen preddiplomski ili stručni studij, prvi put upisali prvu godinu diplomskog studija bez obzira na uspjeh u prethodnoj godini,
 4. redoviti studenti koji su prvi put upisali drugu i ostale godine preddiplomskog studija, drugu godinu diplomskog studija te drugu i ostale godine integriranog studija s prosjekom ocjena između 3,00 i 4,00 a koji su u prethodnoj akademskoj godini ostvarili 60 ECTS bodova,
 5. redoviti studenti koji su prvi put upisali drugu i ostale godine preddiplomskog studija, drugu godinu diplomskog studija te drugu i ostale godine integriranog studija s prosjekom ocjena između 4,00 i 4,50 a koji su u prethodnoj akademskoj godini ostvarili 60 ECTS bodova,
 6. redoviti studenti koji su, uz završen preddiplomski ili stručni studij, prvi put upisali prvu godinu diplomskog studija s prosjekom ocjena najmanje 4,00-4,50 svih položenih ispita na prethodnim godinama studija;

Pravo sudjelovanja na natječaju za studentsku stipendiju imaju redoviti studenti sa iznimnim uspjehom upisani na stručne i sveučilišne studije i to:

 1. redoviti studenti koji su, uz završen preddiplomski ili stručni studij, prvi put upisali prvu godinu diplomskog studija s prosjekom ocjena najmanje 4,50 svih položenih ispita na prethodnim godinama studija,
 2. redoviti studenti koji su prvi put upisali drugu i ostale godine preddiplomskog studija, drugu godinu diplomskog studija te drugu i ostale godine integriranog studija s prosjekom ocjena od najmanje 4,50, a koji su u prethodnoj akademskoj godini ostvarili 60 ECTS bodova.

Pravo na stipendiju ne mogu ostvariti učenici i studenti koji se obrazuju uz rad ili primaju stipendiju drugog davatelja, osim učenika koji se prijavljuju po osnovi deficitarnih zanimanja.

VISINA STIPENDIJE:

 • za nadarene učenike srednjih škola iznosi 70,00 eura mjesečno.
 • za učenike deficitarnih zanimanja iznosi 55,00 eura mjesečno.
 • za studente prve godine preddiplomskog ili stručnog studija koji su tijekom srednjoškolskog obrazovanja ostvarili prosječan opći uspjeh najmanje 4,00, i studente koji su redovno (prvi put) upisali drugu i ostale godine preddiplomskog studija, drugu godinu diplomskog studija te drugu, i ostale godine integriranog studija, a koji su u prethodnoj akademskoj godini ostvarili minimalno 42 ECTS boda, visina stipendije iznosi 80,00 eura mjesečno.
 • za studente koji su, uz završen preddiplomski ili stručni studij, prvi put upisali prvu godinu diplomskog studija bez obzira na uspjeh u prethodnoj godini i studente druge i ostale godine preddiplomskog studija, druge godine diplomskog studija te drugu i ostale godine integriranog studija s prosjekom ocjena između 3,00 i 4,00 a koji su u prethodnoj akademskoj godini ostvarili 60 ECTS bodova, visina stipendije iznosi 95,00 eura mjesečno.
 • za studente druge i ostalih godina preddiplomskog studija, druge godine diplomskog studija te druge i ostalih godina integriranog studija s prosjekom ocjena između 4,00 i 4,50 a koji su u prethodnoj akademskoj godini ostvarili 60 ECTS bodova i studente koji su, uz završen preddiplomski ili stručni studij, prvi put upisali prvu godinu diplomskog studija s prosjekom ocjena najmanje 4,00-4,50 svih položenih ispita na prethodnim godinama studija, visina stipendije iznosi 120,00 eura mjesečno.
 • za studente koji su, uz završen preddiplomski ili stručni studij, prvi put upisali prvu godinu diplomskog studija s prosjekom ocjena najmanje 4,50 svih položenih ispita na prethodnim godinama studija i studente druge i ostalih godina preddiplomskog studija, druge godine diplomskog studija te druge i ostalih godina integriranog studija s prosjekom ocjena od najmanje 4,50, a koji su u prethodnoj akademskoj godini ostvarili 60 ECTS bodova, visina stipendije iznosi 160,00 eura mjesečno.

Općinske stipendije isplaćuju se:

 1. za učenike srednjih škola od početka pa do kraja nastavne godine u 10 mjesečnih anuiteta
 2. za redovite studente od početka do kraja akademske godine u 10 mjesečnih anuiteta
 3. za redovite studente koji završavaju studij unutar akademske godine za koju su dobili stipendiju, od početka akademske godine pa do isteka mjeseca u kojem su diplomirali- u ovom slučaju studenti su dužni Jedinstvenom upravnom odjelu dostaviti dokument o završetku studija u roku od 30 dana od dana završetka studija.

Prijave na natječaj podnose se na propisanom obrascu, a može se preuzeti na mrežnoj stranici (www.dugopolje.hr) ili u Jedinstvenom upravnom odjelu. Prijave s potrebnom dokumentacijom upućuju se preporučenom poštom ili izravno na adresu:

Jedinstveni upravni odjel Općine Dugopolje
Trg Franje Tuđmana 1
21204 Dugopolje

– s naznakom „za stipendije“

u roku od 15 dana od dana objave obavijesti o raspisivanju natječaja u dnevnom listu Slobodna Dalmacija te cjelokupnog teksta natječaja na oglasnoj ploči Općine Dugopolje i na Internet stranici Općine Dugopolje, www.dugopolje.hr.
Prijave dostavljene izvan roka i bez potrebne dokumentacije neće se uzeti u razmatranje.
Općinski načelnik svojim Zaključkom utvrđuje listu korisnika stipendije.
Lista kandidata se objavljuje na oglasnoj ploči i službenoj mrežnoj stranici Općine Dugopolje.
U roku od 8 dana od dana objave liste kandidata podnositelji zahtjeva imaju pravo prigovora Općinskom načelniku.
Odluka Općinskog načelnika o prigovoru je konačna.
Sve dodatne informacije mogu se dobiti svakih radnim danom na broj tel: 021/668-280.

OPĆINA DUGOPOLJE

 

OPĆINA DUGOPOLJE

Prilozi:

Skip to content