Općina Dugopolje - Logo Općina Dugopolje Dugopolje - Koprivno
Kotlenice - Liska
26.01.2024.

IMPACTS: Dugopolje uvodi promjene – WizGo aplikacija potiče povezanost putnika

Javni prijevoz ključan je aspekt urbanog kretanja, omogućujući ljudima sigurno i ekonomično putovanje, druženje te istraživanje gradova. Međutim, prenatrpanost, ograničena digitalizacija, zastarjeli sustavi izvještavanja i smanjena percipirana sigurnost mogu odvratiti ljude od korištenja javnog prijevoza. To rezultira smanjenim korištenjem javnog prijevoza i propuštenim prilikama za multimodalnu mobilnost, smanjenje prometa i povratne informacije građana.

IMPACTS: Dugopolje uvodi promjene – WizGo aplikacija potiče povezanost putnika

Kako bi se riješili ti problemi, projekt IMPACTS (Inclusive Mobility: Public and Collaborative Trusted Spaces) imao je za cilj stvaranje humanocentričnog sustava javnog prijevoza koji potiče sigurnost putnika, potiče podršku suputnicima i prikuplja povratne informacije radi poboljšanja usluga i urbanog okoliša. IMPACTS je bio jednogodišnji projekt koji je vodio Tehnički sveučilište (TU) Berlin, a podržavao ga je EIT Urban Mobility, inicijativa Europskog instituta za inovacije i tehnologiju (EIT), tijela Europske unije. U okviru projekta, IMPACTS je razvio i testirao sociotehnički alat WizGo, koji povezuje putnike uslugom mobilnosti u blizini offline i online te omogućava korisnicima prijavu problema u urbanom okolišu odgovarajućem pružatelju mobilnosti. Projekt je završio u prosincu 2023. godine.

Općina Dugopolje (Hrvatska) i grad Istanbul (Turska) partneri su projekta s ciljem poboljšanja njihovih usluga prijevoza te ruralnih i urbanih okoliša. Testiranje WizGo-a u ova dva različita okruženja s aktivnim sudjelovanjem ljudi pružilo je vrijedne povratne informacije za daljnje usavršavanje aplikacije. Ove aktivnosti istaknule su mnoge raznolike prednosti društvene aplikacije u javnim prostorima s potrebom i željom za trenutnom i lokalnom podrškom zajednice.

Kao dio pilot projekta u Dugopolju, inicijativa IMPACTS naglasila je snažan naglasak na poboljšanju povezanosti putnika unutar šireg područja Splita. Cilj je bio poboljšati iskustvo javnog prijevoza za studente i zaposlenike implementiranjem alata za olakšavanje identifikacije suputnika na temelju različitih kriterija. Ovaj pristup imao je za cilj postizanje veće udobnosti, sigurnosti i učinkovitosti putovanja. WizGo je testiran na prigradskim autobusnim linijama koje prolaze kroz Dugopolje (linije 35, 35A i 69) te je putnicima pružena prilika za povezivanje dok čekaju autobus. Ova inovativna značajka poticala je osjećaj sigurnosti i podrške zajednice među putnicima, čime se poboljšala povezanost i potaknule pozitivne promjene u iskustvu javnog prijevoza.

Predstavnica Općine Dugopolje, Marija Čipčić, istaknula je transformacijsku prirodu projekta IMPACTS, izjavivši: “IMPACTS je inicijativa koja ne samo da poboljšava javni prijevoz već i gradi zajednice putnika. To predstavlja značajan korak prema humanijem, sigurnijem i učinkovitijem načinu putovanja, doprinoseći očuvanju okoliša i boljem iskorištavanju urbanog prostora. Projekt nadvladava tehničke inovacije, fokusirajući se na stvaranje okoline u kojoj se putnici osjećaju podržano i sigurno dok koriste javni prijevoz. U pilot projektu u Dugopolju, naglasak je bio na uspostavljanju modela koji će poslužiti kao temelj za buduća poboljšanja javnog prijevoza i povezanosti putnika na širem području Dugopolja.

U Istanbulu, projekt IMPACTS je bio testiran na povijesnom poluotoku, usmjeren na posjetitelje kako bi podržao njihovo iskustvo prijevoza i digitalizirao trenutačne mehanizme povratnih informacija. Pilot studija provedena je na Istanbulskoj tramvajskoj liniji T1 od 2. do 6. listopada i uključivala je inicijalnu radionicu s sudjelovanjem partnera projekta i drugih dionika. Nakon radionice, ciljani korisnici preuzeli su, koristili i pružili povratne informacije o aplikaciji WizGo unutar tramvajske linije T1. Glavni cilj bio je povećati osjećaj sigurnosti unutar linije, omogućujući ljudima da pruže povratne informacije lokalnim vlastima o urbanom prijevozu i okolnom okolišu. Ovaj povratni ciklus ima za cilj pomoći lokalnim vlastima u rješavanju i poboljšavanju isporuke usluga i urbanog tkiva na temelju uvida korisnika u stvarnom vremenu.

Korištenjem aplikacije WizGo, putnici u Dugopolju izvijestili su da se osjećaju zadovoljnije povezanošću s urbanim prijevozom, dok su u Istanbulu putnici izvijestili da se osjećaju sigurnije. Ovi rezultati naglašavaju pozitivan utjecaj prilagođene aplikacije poput WizGo na zadovoljstvo korisnika i učinkovitost urbanog kretanja. Aplikacija WizGo može stoga odigrati značajnu ulogu u pružanju učinkovitih usluga i povećanju korištenja javnog prijevoza.

Zaključno, projekt IMPACTS učinkovito je poticao online i offline povezanost među putnicima, omogućavajući im prijavu problema u urbanom okolišu. Martin Schlecht, koordinator projekta IMPACTS, dodatno je istaknuo prilike koje proizlaze iz suradnje na projektu: “Projekt Impacts dokazao je moć putničkih zajednica kao katalizatora za poboljšanje javnog prijevoza. S pravilnim digitalnim alatom, građani mogu aktivno oblikovati transportno okruženje i doprinijeti trenutačnom osjećaju sigurnosti i udobnosti u javnom prijevozu, ne samo za sebe, već za cijelu zajednicu.” Sljedeći koraci nakon završetka projekta IMPACTS uključuju daljnje usavršavanje aplikacije WizGo i uspostavljanje dodatnih suradnji radi proširenja njezine primjene.

Za dodatne informacije, molimo kontaktirajte:

Martin Thomas Schlecht
Koordinator projekta IMPACTS
Tehničko sveučilište Berlin
Martin.t.schlecht@tu-berlin.de
info@impactsproject.com
https://www.impactsproject.com/

EIT Urban Mobility

 

 

 

IMPACTS je projekt koji se provodi uz podršku EIT Urban Mobility.

EIT Urban Mobility, inicijativa Europskog instituta za inovacije i tehnologiju (EIT), tijela Europske unije, ima za cilj ubrzati rješenja i prijelaz prema korisnički usmjerenom, integriranom i stvarno multimodalnom sustavu prijevoza. Kao vodeća europska inovacijska zajednica za urbano kretanje, EIT Urban Mobility radi na izbjegavanju fragmentacije olakšavanjem suradnje između gradova, industrije, akademske zajednice, istraživanja i inovacija kako bi riješila najhitnije izazove mobilnosti gradova. Koristeći gradove kao žive laboratorije, partneri iz industrije, istraživanja i sveučilišta će pokazati kako nove tehnologije mogu rješavati stvarne probleme u stvarnim gradovima pri transportu ljudi, robe i otpada na pametnije načine.

O projektu

IMPACTS ima za cilj stvaranje humanocentričnog sustava javnog prijevoza koji stavlja naglasak na sigurnost putnika, potiče međusobnu podršku te unapređuje usluge mobilnosti i urbanu okolinu putem mehanizama povratnih informacija. Projekt se fokusira na razvoj, implementaciju, testiranje i komercijalizaciju inovacija koje povezuju i prijavljuju u javnom prijevozu.

 

Skip to content