Općina Dugopolje

Općina Dugopolje

Dugopolje - Koprivno
Kotlenice - Liska

Novosti

LAG Zagora objavila II LAG natječaj za tip operacije 3.1.1

Lokalna akcijska grupa Zagora, 10. lipnja 2019. godine objavila je II. LAG natječaj za tip […]

Održana druga javna tribina o održivom gospodarenju otpadom, Podstrana 29.05.2019.

Druga javna tribina o održivom gospodarenju otpadom u sklopu projekta „RazmišljamEKOlogično“ održala se dana 29.05.2019. […]

Oglas za prijam službenika/ce u službu na određeno vrijeme

Oglas za prijam službenika/ce u službu na određeno vrijeme radi zamjene duže vrijeme odsutne službenice u Jedinstvenom upravnom odjelu na radno mjesto Viši stručni suradnik za proračun, računovodstvo i financije – 1 izvršitelj/ica, uz probni rad od dva mjeseca.

Najava druge javne tribine i obilježavanje svjetskog dana zaštite okoliša u sklopu projekta “Razmišljam EKOlogično”

U sklopu projekta „Razmišljam EKOlogično“ održat će se dana 29.05.2019. godine u zgradi Općine Podstrana […]

Dugopolje iz zraka

Javne tribine i obilježavanje međunarodnih eko danan u sklopu projekta „RAZMIŠLJAM EKOLOGIČNO“

U sklopu projekta „Razmišljam EKOlogično“ započinje se s provedbom javnih tribina na temu održivog gospodarenja […]

Javni natječaj za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Dugopolje prikupljanjem pisanih ponuda

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima («Narodne novine», br. 91/96, […]

Javni natječaj za imenovanje pročelnika/ce Jedinstvenog upravnog odjela – Tajnik Općine Dugopolje  – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od tri mjeseca

Na temelju članka 19. stavak 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08,61/11 i 4/18 – u daljnjem tekstu: ZSN) Općinski načelnik Općine Dugopolje, raspisuje JAVNI NATJEČAJ za imenovanje pročelnika/ce Jedinstvenog upravnog odjela – Tajnik Općine Dugopolje -1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od tri mjeseca.

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu propisane u članku 12. stavak 1. ZNS-a:

Općina Dugopolje

Poziv na usmeni intervju

Poziv na usmeni intervju koji će se održati dana 05. veljače 2019. (utorak) od 9,00 sati u prostoriji Općinske vijećnice Općine Dugopolje, Dugopolje, Trg Franje Tuđmana 1

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (PISANO TESTIRANJE)

REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA DUGOPOLJE JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL   Povjerenstvo za provedbu Oglasa   […]