Općina Dugopolje Općina Dugopolje Dugopolje - Koprivno
Kotlenice - Liska
23.03.2012.

Službeni vjesnik Općine Dugopolje – 1-2012

OPĆINSKO VIJEĆE

 1. Program održavanja komunalne infrastrukture na području općine Dugopolje za 2012. godinu …..1
 2. Program građenja objekata komunalne infrastrukture u općini Dugopolje za 2012. godinu …..2
 3. Odluka o dopuni Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Dugopolje ….7
 4. Odluka o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog Plana uređenja porizvodno poslovne zone Podi – Zapad ….7
 5. Odluka o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog Plana uređenja Dugopolje Bani – Sjever …..9
 6. Odluka o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog Plana uređenja stambenog naselja Kute …..11
 7. Odluka o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog Plana uređenja Dugopolje – Podi …..13
 8. Zaključak o prihvaćanju Odluke o odabiru ponuditelja u postupku nabave za “Izgradnju i rekonstrukciju dijela nerazvrstanih prometnica s komunalnom infrasstrukturom, te izgradnjom ogradnih zidova i pješačkih zona u ulici Sv. Mihovila i Dalmatinskoj ulici u Dugopolju” ……15
 9. Plan gradnje komunalnih vodnih građevina na području općine Dugopolje za 2012. godinu …..16
 10. Zaključak prihvaćanju Izvješća o radu Općinskog načelnika Općine Dugopolje za razdoblje srpanj – prosinac 2011. godine …..17

OPĆINSKI NAČELNIK

 1. Plan prijama u službu Općine Dugopolje za 2012. godinu …..17
 2. Zaključak o donaciji novčanih sredstava …..18
 3. Zaključak o donaciji novčanih sredstava …..18
 4. Zaključak o raspisivanju javnog natječeja za prodaju neizgrađenog građevnog zemljišta na području općine Dugopolje ….19
 5. Zaključak o donaciji novčanih sredstava Udruzi specijalne jedinice policije “BATT” Split iz Domovinskog rata ….19
 6. Zaključak o raskidu Ugovora o kupoprodaji nekretnine s Mirkom Plazibatom is Dugopolja …..20
 7. Zaključak o raskidu Ugovora o kupoprodaji nekretnine s Ivanom Doždorom is Dugopolja …..20
 8. Zaključak o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju nekretnine označene kao čest. zem. 1203/62 k.o. Koprivno, radne oznake S-32 površine 1103 m2 ….20
 9. Odluka o donaciji novčanih sredstava Udruzi branitelja veterana vojne policije …..21