Općina Dugopolje - Logo Općina Dugopolje Dugopolje - Koprivno
Kotlenice - Liska

7. SJEDNICU ODBORA ZA STATUT I POSLOVNIK za dan 01. ožujka 2021. godine u 10,00 sati u zgradi Općine Dugopolje (općinska vijećnica)

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGOPOLJE
OPĆINSKO VIJEĆE
Odbor za Statut i Poslovnik

KLASA: 021-01/21-10/01
URBROJ: 2180/04-01/1-21-1
Dugopolje, 25. veljače 2021.godine

PĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DUGOPOLJE
Članovima Odbora za Statut i Poslovnik

– SVIMA –

Na temelju članka 43. Statuta Općine Dugopolje („Službeni vjesnik“ broj 02/18 i 2/20), sazivam

7. SJEDNICU ODBORA ZA STATUT I POSLOVNIK
za dan 01. ožujka 2021. godine u 10,00 sati
u zgradi Općine Dugopolje (općinska vijećnica)

Za sjednicu predlažem sljedeći

Dnevni red:

  1. Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Općine Dugopolje
  2. Prijedlog Izmjena Poslovnika Općinskog vijeća Općine Dugopolje

 

PREDSJEDNICA

Katja Bašura

Dokumenti i prilozi:

Skip to content