dugopolje - koprivno
kotlenice - liska
tel. 021 / 668 280 fax 021/ 660 250

Rješenje o određivanju glasačkih mjesta

REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA SPLITSKO-DALMATINSKA OPĆINA DUGOPOLJE
Povjerenstvo za provedbu lokalnog referenduma

KLASA: 014-02/17-20/01
URBROJ: 2180/04-03/1-17-7 Dugopolje, 11. kolovoza 2017.godine

Na temelju članka 23. Zakona o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne i područne (regionalne) samouprave – u daljnjem tekstu: Zakon (“Narodne novine” broj 33/96, 92/01, 44/06, 58/06, 69/07, 38/09, 100/16, 73/17), Povjerenstvo za provedbu lokalnog referenduma propisuje

RJEŠENJE
O ODREĐIVANJU GLASAČKIH MJESTA

Na području OPĆINE DUGOPOLJE određuju se glasačka mjesta

1. glasačko mjesto broj

1.
GLASAČKO MJESTO 1. KOPRIVNO

OBITELJSKA KUĆA VLADE ŠAMADAN, KOPRIVNO,ULICA SVIH SVETIH 3

koje obuhvaća birače s prebivalištem u

KOPRIVNO: BIOKOVSKA ULICA, HERCEGOVAČKA ULICA, KOPRIVNO, PUT STRIZREPA, ULICA ANTUNA MIHANOVIĆA, ULICA BARTOLA KAŠIĆA, ULICA SVIH SVETIH, ULICA TINA UJEVIĆA, VELEBITSKA ULICA, VUKOVARSKA ULICA

2. glasačko mjesto broj

2.
GLASAČKO MJESTO 2. DUGOPOLJE,
DUGOPOLJE DOM KULTURE, TRG F.TUĐMANA 1 DUGOPOLJE

koje obuhvaća birače s prebivalištem u

DUGOPOLJE: BOSANSKA ULICA, DOMOBRANSKA ULICA, HRVOJEVA ULICA, PUT SINJSKE RERE, SENJSKA ULICA, SPLITSKA ULICA, ULICA 4. GARDIJSKE BRIGADE, ULICA BLEIBURŠKIH ŽRTAVA, ULICA DOMOVINSKOG RATA ULICA DON JOZE ČULINA, ULICA GOSPE U DNU POLJA, ULICA IVANA GUNDULIĆA, ULICA KNEZA BRANIMIRA, ULICA KNEZA DOMAGOJA, ULICA KNEZA TRPIMIRA, ULICA KNEZA VIŠESLAVA, ULICA KRALJICE JELENE, ULICA PETRA KRUŽIĆA, ULICA PUT KANAPACA, ULICA SV. FILIPA NERIJA, ULICA SV. JERONIMA, ULICA SV. MIHOVILA), USKOČKA ULICA, VINSKA ULICA, ZAGREBAČKA ULICA, DALMATINSKA ULICA, DUGOPOLJE, RAMSKA ULICA, ROGOŠIĆI, ULICA 114. BRIGADE, ULICA ANTE STARČEVIĆA, ULICA ANTUNA GUSTAVA MATOŠA, ULICA DON IVANA BLAŽA ČULINA, ULICA DON ŠIMUNA KARAMANA, ULICA DON ŠPIRA VUKOVIĆA, ULICA FRA ROKA ROGOŠIĆA, ULICA JAKOVA GOTOVCA, ULICA KARDINALA ALOJZIJA STEPINCA, ULICA KRALJA ZVONIMIRA, ULICA MIRKA ROGOŠIĆA, ULICA PUT GARIŠTA, ULICA SILVIJA STRAHIMIRA KRANJČEVIĆA, ULICA STJEPANA RADIĆA, ULICA SV. FLORIJANA, ZRINSKO – FRANKOPANSKA ULICA, KUTSKA ULICA, MARULIĆEVA ULICA, PUT KVARTIRA, PUT LOKVE, ULICA ANTUNA BRANKA ŠIMIĆA, ULICA GOJKA ŠUŠKA, ULICA IVANA MEŠTROVIĆA, ULICA JURJA DALMATINCA, ULICA PUT KOTLENICA, ULICA RUĐERA BOŠKOVIĆA, ULICA SV. ANTE, ULICA SV. ROKA

3. glasačko mjesto broj

3.
GLASAČKO MJESTO 5. KOTLENICE

ŽUPNA KUĆA, KOTLENICE

koje obuhvaća birače s prebivalištem u

KOTLENICE: BISTRIČKA ULICA, KOTLENICE, POD GRADINOM, PUT SV. PETRA, SINJSKA ULICA, SOLINSKA ULICA, TRSATSKA ULICA, ULICA HRVATSKIH VELIKANA
LISKA: CETINSKA ULICA, DUBRAVA, LISKA, PUT SV. LUKE, ULICA KRALJA PETRA KREŠIMIRA

Predsjednica
Povjerenstva za provedbu lokalnog referenduma
Željka Matkov, dipl.iur.

PREUZMITE DOKUMENT: Rješenje o određivanju glasačkih mjesta