Općina Dugopolje

Općina Dugopolje

Dugopolje - Koprivno
Kotlenice - Liska

Raspored cisterni za dostavu vode za piće na području Dugopolje – Koprivno 07.04.2018.

Cisterna 1

Restoran “Dolis” ………………………………………………………………………………….. 12:30 – 12:50
Hotel “Katarina” ………………………………………………………………………………….. 13:30 – 13:20
Nogometno igralište – stadion Dugopolje ………………………………. 13:30 – 13:50
Koprivno, kod dućana ………………………………………………………………………. 14:00 – 15:00

 

Cisterna 2

Kod vatrogasaca ………………………………………………………………………………….. 12:30 – 13:30
Cestom kroz selo sa desetominutnim zadržavanjima na autobusnim
postajama ……………………………………………………………………………………………… 13:30 – 14:20
Kod vatrogasaca ………………………………………………………………………………….. 14:30 – 15:30

 

Za sve one kojima je ovo jedini alternativni izvor pitke vode, do potpunog stanja stabilizacije, mogu se obratiti dežurnoj službi VIK-a ili DVD – Dugopolje (021/655-177 ).

 

Zamjenik tehničkog direktora:
Ivica Perić, dipl. ing.