dugopolje - koprivno
kotlenice - liska
tel. 021 / 668 280 fax 021/ 660 250

Prijedlog Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Dugopolja, na području Općine Dugopolje.

PREUZMITE DOKUMENT: Prijedlog Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Dugopolja, na području Općine Dugopolje.