dugopolje - koprivno
kotlenice - liska
tel. 021 / 668 280 fax 021/ 660 250

Prijedlog izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Dugopolje-Podi na području Općine Dugopolje

PREUZMITE DOKUMENT: Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Dugopolje-Podi na području Općine Dugopolje