dugopolje - koprivno
kotlenice - liska
tel. 021 / 668 280 fax 021/ 660 250

Poziv na usmeni intervju

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGOPOLJE
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Povjerenstvo za provedbu Natječaja

KLASA: 112-02/17-20/02
URBROJ: 2180/04-03/2-17-5
Dugopolje, 13. rujna 2017. godine

Na temelju članka 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine, broj 86/08 i 61/11), a radi prijama u službu na radno mjesto Viši savjetnik za prostorno uređenje i graditeljstvo, komunalne poslove i javnu nabavu u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Dugopolje na neodređeno vrijeme, temeljem objavljenog Natječaja u Narodnim novinama broj 77/17, na oglasnoj ploči Zavoda za zapošljavanje Split, Ispostava Solin, web-stranici Općine Dugopolje i na oglasnoj ploči Općine Dugopolje od dana 04.08.2017.g., Povjerenstvo za provedbu Natječaja, upućuje

POZIV ZA
USMENI INTERVJU

koji će se održati dana 18. rujna 2017. (ponedjeljak) u prostoriji Općinske vijećnice Općine Dugopolje, Dugopolje, Trg Franje Tuđmana 1 i to prema slijedećem rasporedu:

  1. ANTONIA RADICA – 9,00 sati
  2. PETAR MATULIĆ – 9,15 sati

Usmeni intervju provodi se s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog dijela pisane provjere znanja.

Povjerenstvo za provedbu Natječaja

PREUZMITE DOKUMENT: Poziv na usmeni intervju