Općina Dugopolje

Općina Dugopolje

Dugopolje - Koprivno
Kotlenice - Liska

Obavijesti

Provedba referenduma – obvezatne upute br. 6

REPUBLIKA HRVATSKA ŽUPANIJA SPLITSKO-DALMATINSKA OPĆINA DUGOPOLJE POVJERENSTVO ZA PROVEDBU LOKALNOG REFERENDUMA OPĆINA DUGOPOLJE Dugopolje, dana […]

Provedba referenduma – obvezatne upute br. 5

REPUBLIKA HRVATSKA ŽUPANIJA SPLITSKO-DALMATINSKA OPĆINA DUGOPOLJE POVJERENSTVO ZA PROVEDBU LOKALNOG REFERENDUMA OPĆINA DUGOPOLJE Dugopolje, dana […]

Provedba referenduma – obvezatne upute br. 4

REPUBLIKA HRVATSKA ŽUPANIJA SPLITSKO-DALMATINSKA OPĆINA DUGOPOLJE POVJERENSTVO ZA PROVEDBU LOKALNOG REFERENDUMA OPĆINA DUGOPOLJE Dugopolje, dana […]

Provedba referenduma – obvezatne upute br. 3

REPUBLIKA HRVATSKA ŽUPANIJA SPLITSKO-DALMATINSKA OPĆINA DUGOPOLJE POVJERENSTVO ZA PROVEDBU LOKALNOG REFERENDUMA OPĆINE DUGOPOLJE Dugopolje, dana […]

Provedba referenduma – obvezatne upute br. 2

REPUBLIKA HRVATSKA ŽUPANIJA SPLITSKO-DALMATINSKA OPĆINA DUGOPOLJE POVJERENSTVO ZA PROVEDBU LOKALNOG REFERENDUMA OPĆINA DUGOPOLJE Dugopolje, dana […]

Provedba referenduma – obvezatne upute br. 1

REPUBLIKA HRVATSKA ŽUPANIJA SPLITSKO-DALMATINSKA OPĆINA DUGOPOLJE POVJERENSTVO ZA PROVEDBU LOKALNOG REFERENDUMA OPĆINE DUGOPOLJE Dugopolje, dana […]

Odluka o raspisivanju lokalnog referenduma

Temeljem članka 24. stavka 5. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj […]