Općina Dugopolje

Općina Dugopolje

Dugopolje - Koprivno
Kotlenice - Liska

Obavijesti

Javni poziv za financiranje javnih potreba Općine Dugopolje u 2018. godini

Na temelju članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine br. 26/15) i članka 21. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Dugopolje, načelnik Općine Dugopolje donosi Odluku o raspisivanju

Javni poziv za financiranje javnih potreba u sportu Općine Dugopolje u 2018. godini

Na temelju članka 76. Zakona o sportu (Narodne novine br. 71/06, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13 i 85/15), članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine br. 26/15) i članka 21. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Dugopolje, načelnik Općine Dugopolje donosi Odluku o raspisivanju

Poziv na usmeni intervju

REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA DUGOPOLJE JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL Povjerenstvo za provedbu Natječaja KLASA: 112-02/17-20/02 […]

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (PISANO TESTIRANJE)

REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA DUGOPOLJE JEDINSTEVNI UPRAVNI ODJEL Povjerenstvo za provedbu natječaja   KLASA: […]

Rješenje o određivanju glasačkih mjesta

REPUBLIKA HRVATSKA ŽUPANIJA SPLITSKO-DALMATINSKA OPĆINA DUGOPOLJE Povjerenstvo za provedbu lokalnog referenduma KLASA: 014-02/17-20/01 URBROJ: 2180/04-03/1-17-7 […]

Objava obvezatnih uputa povjerenstva za provođenje lokalnog referenduma

Objava obvezatnih uputa povjerenstva za provođenje lokalnog referenduma: OBVEZATNE UPUTE BROJ LR I. – Provedba […]

ODLUKU o izmjeni Odluke o raspisivanju lokalnog referenduma

Na temelju članka24. stavka 5. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj […]