dugopolje - koprivno
kotlenice - liska
tel. 021 / 668 280 fax 021/ 660 250

Odluku o financiranju projekta i/ili programa koji doprinose razvoju javnih potreba Općine Dugopolje u 2018. godini

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGOPOLJE
OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 400-01/17-10/21
URBROJ: 2180/04-02/1-18-6
Dugopolje, 20. veljače 2018.godine

Na temelju članka 47. Statuta Općine Dugopolje („Službeni vjesnik Općine Dugopolje“ broj 2/09, 1/13, 4/13 i 3/14), članka 28. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Dugopolje („Službeni vjesnik Općine Dugopolje“ broj 2/16), Javnog poziva za financiranje javnih potreba u Općine Dugopolje u 2018. godini, Klasa: 400-01/17-10/21, Urbroj: 2180/04-02/1-17-1 od dana 22. prosinca 2017.godine Općinski načelnik Općine Dugopolje, donosi

 

Odluku o financiranju projekta i/ili programa koji doprinose razvoju javnih potreba
Općine Dugopolje u 2018. godini

 

I. Na temelju prijedloga Povjerenstva za procjenjivane prijavljenih projekata i/ili programa na području Općine Dugopolje, donosi se konačna odluka o odobrenju financijskih sredstvima prema sljedećim prioritetnim područjima sukladno sljedećem tabelarnom prikazu:

Hrvatsko planinarsko društvo Ljubljan
Naziv projekta i/ili programa Odobreni iznos
1. Radovi na planinarskom skloništu i čišćenju putova 17.500,00 kn

 

Lokalna akcijska grupa Zagora
Naziv projekta i/ili programa Odobreni iznos
2. Predavanje „Nove pogodnosti za poljoprivredna gospodarstva branitelja i braniteljskih zadruga u 2018. godini“ 5.000,00 kn

 

Lovačka udruga Ljubljan
Naziv projekta i/ili programa Odobreni iznos
3. Provedba lovno gospodarske osnove, nabava divljači, uređenje lovišta i lovačkih objekata 16.700,00 kn
4. Proslava blagdana svetog Huberta zaštitnika lovaca 3.500,00 kn

 

Udruga Dugopolje aktivno radi
Naziv projekta i/ili programa Odobreni iznos
5. Prevencija rizičnog ponašanja 6.600,00 kn
6. Pozitivan utjecaj sporta na razvoj djece 2.000,00 kn
7. Pomoć u učenju 3.300,00 kn
8. Osmaška večer 1.400,00 kn
9. Proslava 10. godišnjice Udruge DAR 5.000,00 kn
10. Mogu ja! 5.700,00 kn
11. Program dodatnog engleskog jezika i matematike 10.500,00 kn
12. Klub medijatora 1.000,00 kn

 

Udruga dragovoljaca veterana domovinskog rata, ogranak Dugopolje
Naziv projekta i/ili programa Odobreni iznos
13. Obilježavanje važnih datuma i događaja iz domovinskog rata 3.000,00 kn
14. Državna športska natjecanja UDVDR RH 4.800,00 kn
15. Obilježavanje 73. obljetnice stradanja hrvatskog naroda u Blajburgu 6.000,00 kn
16. Hodočašće hrvatskih branitelja u Udbinu i na Mosor 1.250,00 kn
17. Predbožićno druženje hrvatskih branitelja 3.750,00 kn

 

Udruga hrvatskih branitelja dragovoljaca domovinskog rata, ogranak Dugopolje
Naziv projekta i/ili programa Odobreni iznos
18. Obilježavanja obljetnica i radni odlasci 22.500,00 kn
19. Uređenje prostorija udruge UHBDDR, uređenje spomen sobe i održavanje heliodroma 17.500,00 kn

 

Udruga koka hrvatica Splitsko-dalmatinske županije
Naziv projekta i/ili programa Odobreni iznos
20. Predavanje „Koka hrvatica – izazovi i perspektive uzgoja! 3.000,00 kn

 

2. Kultura

Glazbeno društvo P.I. Čajkovski
Naziv projekta i/ili programa Odobreni iznos
1. „Klasičnom glazbom kroz život“ 14.500,00 kn

 

Hrvatski sabor kulture
Naziv projekta i/ili programa Odobreni iznos
2. Seminar folklornog pjevanja za voditelje i članove zborova i pjevačkih sastava 7.600,00 kn

 

Kulturno umjetničko društvo „Pleter“
Naziv projekta i/ili programa Odobreni iznos
3. Božićni koncert „Pod svjetlom Betlehema“ 2018 22.741,84 kn
4. Koncertna sezona 2018. 19.847,36 kn
5. Korizmeni / Uskrsni koncert 2018 22.741,84 kn
6. 15. jubilarni međunarodni susreti „Ljepota u kamenu kamenitom“ 2018. 40.841,84 kn
7. Državna smotra izvornog folklora Bosne i Hercegovine 2018 u organizaciji HAKUD-a Bosne i Hercegovine 13.894,48 kn
8. Nabavka obuće i izrade kostima za sekcije KUD-a Pleter 2018. 3.500,00 kn
9. Dani Općine Dugopolje – 20-ta obljetnička Pučka veselica KUD-a „Pleter“ i prijatelja i prigodna obljetnička izložba „Naših prvih 20 godina“ 22.741,84 kn
10. Treći susret klapa „Pod Mosorom klapa piva“ 2018. 18.747,36 kn
11. Međunarodna kulturna razmjena-sudjelovanje KUD-a „Pleter“ na međunarodnom folklornom festivalu u EU 2018. 48.894,48 kn
12. Hrvatska razglednica (koncert najboljih kulturnih amatera RH u 2017. godini /prvonagrađenih/ u velikoj koncertnoj dvorani „Vatroslav Lisinski“ u Zagrebu, 06.05.2018.) 21.394,48 kn

 

Udruga Solinska mekousna pastrva
Naziv projekta i/ili programa Odobreni iznos
13. Monografija: Vladimir Caktaš, KRŠ, VODA I ŽIVOT DALMACIJE, Zapisi o gospodarstvu i ekologiji Dalmacije 5.000,00 kn

 

Ženska klapa Kolura
Naziv projekta i/ili programa Odobreni iznos
14. Redovna djelatnost klape Kolura 2018. g. 5.000,00 kn

 

II. Financijska sredstva potrebna za financiranje navedenih projekata i/ili programa:
– civilnog društva osigurana su u proračunu Općine Dugopolje za 2018. godinu, na razdjelu 001, glavni program A02, program 1005, aktivnost A100002, konto 381 – Udruge civilnog društva.
– kulture osigurana su u proračunu Općine Dugopolje za 2018. godinu, na razdjelu 001, glavni program A02, program 1001, aktivnost A100001, konto 381 – Tekuće donacije kulturno-umj..

III. Sukladno odredbama članka 29.-31. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Dugopolje udruga koja je nezadovoljna ovom Odlukom ima pravo podnijeti prigovor. Prigovor se podnosi Jedinstvenom upravnom odjelu u pisanom obliku, u roku od 8 (osam) dana od dana dostave pisane obavijesti o rezultatima natječaja, a odluku po prigovoru, uzimajući u obzir sve činjenice donosi načelnik Općine Dugopolje.

IV. Sukladno odredbi članka 32. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Dugopolje sa svim udrugama kojima su odobrena financijska sredstva Općina Dugopolje će potpisati ugovor o financiranju programa ili projekata najkasnije 30 (trideset) dana od dana donošenja odluke o financiranju.

IV. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na službenoj internet stranici Općine Dugopolje i u “Službenom vjesniku Općine Dugopolje”.

 

 

OPĆINSKI NAČELNIK
Perica Bosančić, dipl.ing.el., v.r.

PREUZMITE DOKUMENT: Odluku o financiranju projekta i/ili programa koji doprinose razvoju javnih potreba Općine Dugopolje u 2018. godini