dugopolje - koprivno
kotlenice - liska
tel. 021 / 668 280 fax 021/ 660 250

Obavijest o izradi Izmjena i dopuna, Detaljnog plana uređenja Dugopolje – Podi

PREUZMITE DOKUMENT: Obavijest o izradi Izmjena i dopuna, Detaljnog plana uređenja Dugopolje - Podi