dugopolje - koprivno
kotlenice - liska
tel. 021 / 668 280 fax 021/ 660 250

OBAVIJEST I POZIV OBVEZNICIMA POREZA NA NEKRETNINE

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGOPOLJE
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

OBAVIJEST I POZIV OBVEZNICIMA POREZA NA NEKRETNINE

za dostavu podataka o poreznom obvezniku i podataka o nekretninama prema Zakonu o lokalnim porezima

 

Zakonom o lokalnim porezima (Narodne novine br. 115/16) koji je stupio na snagu dana 1. siječnja 2017. godine, propisano je da se od 1. siječnja 2018. godine uvodi POREZ NA NEKRETNINE, koji će u cijelosti zamijeniti komunalnu naknadu i porez na kuće za odmor.

Obzirom da su jedinice lokalne samouprave obvezne ustrojiti i voditi strukturiranu Evidenciju o nekretninama i poreznim obveznicima plaćanja poreza na nekretnine zbog pravilnog utvrđivanja činjenica bitnih za donošenje rješenja o porezu na nekretnine, pozivaju se vlasnici i korisnici nekretnina na području Općine Dugopolje da ovom tijelu dostave podatke o poreznim obveznicima i o nekretninama na priloženim obrascima, posebno za svaku nekretninu.

najkasnije do 30. rujna 2017. godine.

 

Naglašavamo da će Vas zbog bržeg i jednostavnijeg popunjavanja obrazaca za svaki objekt koji je predmet oporezivanja posjetiti studenti koje smo obučili te Vam pomoći pri popunjavanju istih.
Timovi će krenuti s popisivanjem 1. kolovoza 2017. godine od Kotlenica i Liske, Kuta, Rame, poslovno/stambene zoni Podi i Koprivna te Vas molimo da odvojite 15 minuta Vašeg vremena, jer ćemo na taj način utvrdit stvarno stanje Vaše porezne obveze.

Porezni obveznici koji imaju više nekretnina u vlasništvu koje se nalaze na različitim lokacijama na području Općine Dugopolje za svaku nekretninu trebaju popuniti zaseban obrazac.
Ukoliko se ista nekretnina koristi za dvije ili više različitih namjena (stambeni prostor, poslovni prostor, garažni prostor, drugi pomoćni prostori, itd.), prijavu treba ispuniti za svaku namjenu posebno, s naznakom površine koja se za određenu namjenu koristi.
Ako je vlasnik nekretnine pravna osoba, popunjene obrasce potpisuje odgovorna osoba pravne osobe, a podatci trebaju biti ovjereni žigom pravne osobe.
Ako je vlasnik nekretnine poreznu obvezu (plaćanje poreza na nekretnine) prenio na korisnika, potrebno je uz popunjen i potpisan obrazac dostaviti i Ugovor iz kojeg je to vidljivo.

Porezni obveznici koji imaju više nekretnina u vlasništvu koje se nalaze na različitim lokacijama na području Općine Dugopolje za svaku nekretninu trebaju popuniti zaseban obrazac.
Ukoliko se ista nekretnina koristi za dvije ili više različitih namjena (stambeni prostor, poslovni prostor, garažni prostor, drugi pomoćni prostori, itd.), prijavu treba ispuniti za svaku namjenu posebno, s naznakom površine koja se za određenu namjenu koristi.
Ako je vlasnik nekretnine pravna osoba, popunjene obrasce potpisuje odgovorna osoba pravne osobe, a podatci trebaju biti ovjereni žigom pravne osobe.
Ako je vlasnik nekretnine poreznu obvezu (plaćanje poreza na nekretnine) prenio na korisnika, potrebno je uz popunjen i potpisan obrazac dostaviti i Ugovor iz kojeg je to vidljivo.

  • osobno, predajom u pisarnici Općine Dugopolje, u vremenu od 08:00h-12:00h,
  • putem pošte, na adresu Općina Dugopolje, Trg Franje Tuđmana 1,21 204 Dugopolje ili
  • elektroničkim putem, na e-mail adresu: poreznanekretnine@dugopolje.hr

Za dodatne informacije i upute odnosno pomoć u popunjavanju obrazaca, slobodni ste nas kontaktirati na prethodno naveden način ili na telefon 021/668-280.

Ukoliko porezni obveznik ne dostavi tražene podatke do 30. 9. 2017. godine ili ako se oni bitno razlikuju od podataka kojima raspolaže Općina Dugopolje dobivenim od Državne geodetske uprave, Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja i Ministarstva financija – Porezne uprave, sukladno članku 59. stavak 3. Zakona o lokalnim porezima, porezna obveza će se utvrditi s najvišim koeficijentima utvrđenima Zakonom o lokalnim porezima za stanje i dob nekretnine.

PRIVREMENA PROČELNICA
JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA

Gorita Tadić, struč.spec.oec.

 

DOKUMENTI:

PREUZMITE DOKUMENT: OBAVIJEST I POZIV OBVEZNICIMA POREZA NA NEKRETNINE