dugopolje - koprivno
kotlenice - liska
tel. 021 / 668 280 fax 021/ 660 250

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu

Izvješće se odnosi na tvtku Podi Dugopolje d.o.o., dokument možete preuzesti na linku ispod.

PREUZMITE DOKUMENT: Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu