Općina Dugopolje

Općina Dugopolje

Dugopolje - Koprivno
Kotlenice - Liska

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu

Izvješće se odnosi na tvtku Podi Dugopolje d.o.o., dokument možete preuzesti na linku ispod.