dugopolje - koprivno
kotlenice - liska
tel. 021 / 668 280 fax 021/ 660 250

Natječaj za stipendije za školsku godinu 2017/2018

Na temelju čl. 2. i čl.3 Pravilnika o uvjetima i načinu stipendiranja učenika i studenata s područja Općine Dugopolje („Službeni vjesnik Općine Dugopolje“ broj: 3/12, 4/14 i 9/16) i Zaključka Općinskog načelnika o raspisivanju Natječaja za dodjelu stipendija učenicima i studentima sa područja općine Dugopolje za školsku/akademsku godinu 2017./2018., od dana 27. studenog 2017.godine, raspisuje se

NATJEČAJ
za dodjelu stipendija učenicima i studentima s područja Općine Dugopolje u školskoj/ akademskoj godini 2017/2018.

Stipendije dodjeljuje Općina Dugopolje, a namijenjene su učenicima srednjih škola osobitog uspjeha i studentima za vrijeme redovnog studiranja.

UVJETI NATJEČAJA:

Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendiju imaju redoviti srednjoškolski učenici za vrijeme redovitog obrazovanja i studenti za vrijeme redovito studiranja, a koji ispunjavajuju sljedeće opće uvjete:

 • da je državljanin Republike Hrvatske
 • da zajedno s jednim od roditelja ili staratelja ima prebivalište na području općine Dugopolje duže od 3 godine, te studenti čiji supružnik ima prebivalište na području općine Dugopolje duže od 3 godine

Pravo sudjelovanja na natječaju za učeničku stipendiju imaju:

 • učenici trećeg i četvrtog razreda srednjih škola koji su u prethodnoj godini obrazovanja ostvarili prosjek ocjena najmanje 4,50

Pravo sudjelovanja na natječaj za studentsku stipendiju imaju redoviti studenti upisani na stručne i sveučilišne studije i to:

 • studenti prve godine preddiplomskog ili stručnog studija koji su tijekom srednjoškolskog obrazovanja ostvarili prosječan opći uspjeh najmanje 4.00,
 • studenti koji su, uz završen preddiplomski ili stručni studij, prvi put upisali prvu godinu diplomskog studija bez obzira na uspjeh u prethodnoj godini,
 • studenti 2. 3. 4. i 5. godine studija s prosjekom ocjena između 3,00 i 3,50 a koji su u prethodnoj akademskoj godini ostvarili 60 ECTS boda odnosno položili sve ispite;
 • studenti koji su redovno (prvi put) upisali 2., 3., 4. i 5. godinu studija, a koji su u prethodnoj akademskoj godini ostvarili minimalno 42 ECTS boda;
 • studenti 2. 3. 4. i 5.godine studija s prosjekom ocjena između 3,50 i 4,50, a koji su u prethodnoj akademskoj godini ostvarili 60 ECTS bodova, odnosno položili sve ispite;
 • studenti 2. 3. 4. i 5.godine studija s prosjekom ocjenja od najmanje 4,50 uz ostvarena 60 ECTS boda u prethodnoj akademskoj godini
 • studenti invalidi Domovinskog rata i studenti teologije ostvaruju pravo na stipendiju s osnova da su redoviti studenti bez dokazivanja uspješnosti u učenju.

Pravo na stipendiju ne mogu ostvariti učenici i studenti koji se obrazuju uz rad ili primaju stipendiju drugog davatelja.

VISINA STIPENDIJE:

 • za učenike trećeg i četvrtog razreda srednjih škola koji su u prethodnoj godini obrazovanja ostvarili prosjek ocjena najmanje 4,50 iznosi 500,00 kn mjesečno;
 • studenti prve godine preddiplomskog ili stručnog studija koji su tijekom srednjoškolskog obrazovanja ostvarili prosječan opći uspjeh najmanje 4.00 iznosi 600,00 kn mjesečno;
 • studenti koji su, uz završen preddiplomski ili stručni studij, prvi put upisali prvu godinu diplomskog studija bez obzira na uspjeh u prethodnoj godini iznosi 700,00 kn mjesečno,
 • studenti 2. 3. 4. i 5. godine studija s prosjekom ocjena između 3,00 i 3,50 a koji su u prethodnoj akademskoj godini ostvarili 60 ECTS boda odnosno položili sve ispite iznosi 700,00 kn mjesečno;
 • studenti koji su redovno (prvi put) upisali 2., 3., 4. i 5. godinu studija, a koji su u prethodnoj akademskoj godini ostvarili minimalno 42 ECTS boda iznosi 600,00 kn mjesečno;
 • studenti 2. 3. 4. i 5.godine studija s prosjekom ocjena između 3,50 i 4,50, a koji su u prethodnoj akademskoj godini ostvarili 60 ECTS bodova, odnosno položili sve ispite iznosi 900,00 kn mjesečno;
 • studenti 2. 3. 4. i 5.godine studija s prosjekom ocjenja od najmanje 4,50 uz ostvarena 60 ECTS boda u prethodnoj akademskoj godini iznosi 1.200,00 kn mjesečno
 • studenti invalidi Domovinskog rata i studenti teologije ostvaruju pravo na stipendiju s osnova da su redoviti studenti bez dokazivanja uspješnosti u učenju iznosi 1.200,00 kn mjesečno.

Stipendija se isplaćuje deset (10) mjeseci u godini do završetka redovnog obrazovanja za koje je stipendija odobrena.

POTREBNA DOKUMENTACIJA:

Na natječaj potrebno je priložiti:

 1.  prijavu
 2. domovnicu:
 3. rodni list;
 4. potvrdu srednje škole odnosno fakulteta o redovnom upisu u školsku/akademsku godinu za koju se stipendija dodjeljuje;
 5. ovjereni prijepis ocjena s izračunatim prosjekom ocjena svih položenih ispita iz prethodne/prethodnih godina, a za učenike srednjih škola prijepis ocjena prethodnog razreda:
 6. uvjerenje o prebivalištu (ne starije od šest mjeseci) za podnositelja prijave i jednog od roditelja ili staratelja u zadnje tri godine,
 7. uvjerenje o prebivalištu za podnositelja prijave i supružnika, te vjenčani list;
 8. izjavu da ne prima stipendiju po drugoj osnovi i/ili izjavu da će prestati primati stipendiju Općine Dugopolje ili drugu stipendiju koja mu je odobrena;
 9. potvrdu o postignutom uspjehu na državnim natjecanjima (prvo, drugo i treće mjesto verificiranom od Ministarstva prosvjete i športa Republike Hrvatske.

Studenti invalidi Domovinskog rata uz prijavu, prilažu i potvrdu o invaliditetu.
Prijave s kompletnom dokumentacijom podnose se Općinskom načelniku Općine Dugopolje, Trg Franje Tuđmana 1, 21204 Dugopolje, u roku od 15 dana od dana objave obavijesti o raspisivanju natječaja u dnevnom listu Slobodna Dalmacija te cjelokupnog teksta natječaja na oglasnoj ploči Općine Dugopolje i na Internet stranici Općine Dugopolje, www.dugopolje.hr, s naznakom “za stipendije”.

Prijave dostavljene izvan roka i bez potrebne dokumentacije neće se uzeti u razmatranje.
Podnositelj zahtjeva za dodjelu stipendija ima pravo pravo prigovora za dodjelu stipendije u roku od 5 (pet) dana od dana primitka obavijesti za dodjelu stipendije.
O prigovoru rješava Općinski načelnik Općine Dugopolje.

KLASA: 602-01/17-10/05
URBROJ: 2180/04-02/1-17-3

PREUZMITE DOKUMENT: IZJAVA