Općina Dugopolje

Općina Dugopolje

Dugopolje - Koprivno
Kotlenice - Liska

NATJEČAJ za dodjelu stipendija učenicima i studentima s područja Općine Dugopolje u školskoj/ akademskoj godini 2018/2019.

03.1 Natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima u školskoj-akademskoj godini 2017-2018.god

PRIVOLA-SUGLASNOST

IZJAVA

Na temelju čl. 2. i čl.3 Pravilnika o uvjetima i načinu stipendiranja učenika i studenata s područja Općine Dugopolje („Službeni vjesnik Općine Dugopolje“ broj: 3/12, 4/14 i 9/16) i Zaključka Općinskog načelnika o raspisivanju Natječaja za dodjelu stipendija učenicima i studentima sa područja općine Dugopolje za školsku/akademsku godinu 2018./2019.,  od dana 19. rujna 2018.godine, raspisuje se

 

 

NATJEČAJ

za dodjelu stipendija učenicima i studentima s područja Općine Dugopolje u školskoj/ akademskoj godini 2018/2019.

 

Stipendije dodjeljuje Općina Dugopolje, a namijenjene su  učenicima srednjih škola osobitog uspjeha i studentima za vrijeme redovnog studiranja.

 

UVJETI NATJEČAJA:

Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendiju imaju redoviti srednjoškolski učenici za vrijeme redovitog obrazovanja i studenti za vrijeme redovitog studiranja, a koji ispunjavaju sljedeće opće uvjete:

 

–           da je državljanin Republike Hrvatske

–           da zajedno s jednim od roditelja ili staratelja ima prebivalište na području općine Dugopolje duže od 3 godine, te studenti čiji supružnik ima prebivalište na području općine Dugopolje duže od 3 godine

 

Pravo sudjelovanja na natječaju za učeničku stipendiju imaju:

– učenici trećeg i četvrtog razreda srednjih škola koji su u prethodnoj godini obrazovanja ostvarili prosjek ocjena najmanje 4,50

Pravo sudjelovanja na natječaj za studentsku stipendiju imaju redoviti studenti upisani na stručne i sveučilišne studije i to:

– studenti prve godine preddiplomskog ili stručnog studija koji su tijekom srednjoškolskog obrazovanja ostvarili prosječan opći uspjeh najmanje 4.00,

–  studenti koji su, uz završen preddiplomski ili stručni studij, prvi put upisali prvu godinu diplomskog studija bez obzira na uspjeh u prethodnoj godini,

– studenti 2. 3. 4. i 5. godine studija s prosjekom ocjena između 3,00 i 3,50 a koji su u prethodnoj akademskoj godini ostvarili 60 ECTS boda odnosno položili sve ispite;

– studenti koji su redovno (prvi put) upisali 2., 3., 4. i 5. godinu studija, a koji su u prethodnoj akademskoj godini ostvarili minimalno 42 ECTS boda;

– studenti 2. 3. 4. i 5.godine studija s prosjekom ocjena između 3,50 i 4,50, a koji su u prethodnoj akademskoj godini ostvarili 60 ECTS bodova, odnosno položili sve ispite;

– studenti 2. 3. 4. i 5.godine studija s prosjekom ocjena od najmanje 4,50 uz ostvarena 60 ECTS boda u prethodnoj akademskoj godini

-studenti invalidi Domovinskog rata i studenti teologije ostvaruju pravo na stipendiju s osnova da su redoviti studenti bez dokazivanja uspješnosti u učenju.

Pravo na stipendiju ne mogu ostvariti učenici i studenti koji se obrazuju uz rad ili primaju stipendiju drugog davatelja.

VISINA STIPENDIJE:

– za učenike trećeg i četvrtog razreda srednjih škola koji su u prethodnoj godini obrazovanja ostvarili prosjek ocjena najmanje 4,50 iznosi 500,00 kn mjesečno;

– studenti prve godine preddiplomskog ili stručnog studija koji su tijekom srednjoškolskog obrazovanja ostvarili prosječan opći uspjeh najmanje 4.00 iznosi 600,00 kn mjesečno;

– studenti koji su, uz završen preddiplomski ili stručni studij, prvi put upisali prvu godinu diplomskog studija bez obzira na uspjeh u prethodnoj godini iznosi 700,00 kn mjesečno,

– studenti 2. 3. 4. i 5. godine studija s prosjekom ocjena između 3,00 i 3,50 a koji su u prethodnoj akademskoj godini ostvarili 60 ECTS boda odnosno položili sve ispite iznosi 700,00 kn mjesečno;

– studenti koji su redovno (prvi put) upisali 2., 3., 4. i 5. godinu studija, a koji su u prethodnoj akademskoj godini ostvarili minimalno 42 ECTS boda iznosi 600,00 kn mjesečno;

– studenti 2. 3. 4. i 5.godine studija s prosjekom ocjena između 3,50 i 4,50, a koji su u prethodnoj akademskoj godini ostvarili 60 ECTS bodova, odnosno položili sve ispite iznosi 900,00 kn mjesečno;

-studenti 2. 3. 4. i 5.godine studija s prosjekom ocjena od najmanje 4,50 uz ostvarena 60 ECTS boda u prethodnoj akademskoj godini iznosi 1.200,00 kn mjesečno

– studenti invalidi Domovinskog rata i studenti teologije ostvaruju pravo na stipendiju s osnova da su redoviti studenti bez dokazivanja uspješnosti u učenju iznosi 1.200,00 kn mjesečno.

Stipendija se isplaćuje deset (10) mjeseci u godini do završetka redovnog obrazovanja za koje je stipendija odobrena.

POTREBNA DOKUMENTACIJA:

Na natječaj potrebno je priložiti:

  1. prijavu
  2. domovnicu:
  3. rodni list;
  4. potvrdu srednje škole odnosno fakulteta o redovnom upisu u školsku/akademsku godinu za koju se stipendija dodjeljuje;
  5. ovjereni prijepis ocjena s izračunatim prosjekom ocjena svih položenih ispita iz

prethodne/prethodnih godina, a za učenike srednjih škola prijepis ocjena prethodnog razreda:

  1. uvjerenje o prebivalištu (ne starije od šest mjeseci) za podnositelja prijave i jednog od roditelja ili staratelja u zadnje tri godine,
  2. uvjerenje o prebivalištu za podnositelja prijave i supružnika, te vjenčani list;
  3. izjavu da ne prima stipendiju po drugoj osnovi i/ili izjavu da će prestati primati stipendiju Općine Dugopolje ili drugu stipendiju koja mu je odobrena;
  4. potvrdu o postignutom uspjehu na državnim natjecanjima (prvo, drugo i treće mjesto verificiranom od Ministarstva prosvjete i športa Republike Hrvatske.
  5. privolu/suglasnost za korištenje i objavu osobnih podataka (obrazac privole je dostupan na web stranici Općine Dugopolje )

Studenti invalidi Domovinskog rata uz prijavu, prilažu i potvrdu o invaliditetu.

Prijave s kompletnom dokumentacijom podnose se Općinskom načelniku Općine Dugopolje, Trg Franje Tuđmana 1, 21204 Dugopolje, u roku od 30 dana od dana objave obavijesti o raspisivanju natječaja u dnevnom listu Slobodna Dalmacija te cjelokupnog teksta natječaja na oglasnoj ploči Općine Dugopolje i na Internet stranici Općine Dugopolje, www.dugopolje.hr, s naznakom “za stipendije”.

Prijave dostavljene izvan roka i bez potrebne dokumentacije neće se uzeti u razmatranje.

Podnositelj zahtjeva za dodjelu stipendija ima pravo prigovora za dodjelu stipendije u roku od 5 (pet) dana od dana primitka obavijesti za dodjelu stipendije.

O prigovoru rješava Općinski načelnik Općine Dugopolje.

KLASA: 602-01/18-10/06

URBROJ: 2180/04-02/1-18-2

 

 

 

Preuzmite datoteke:

PRIVOLA-SUGLASNOST