dugopolje - koprivno
kotlenice - liska
tel. 021 / 668 280 fax 021/ 660 250

LAG Zagora: radionica CLLD u Dugopolju 13.05.2017.

URBAN CLLD

LEADER mreža Hrvatske u suradnji s Institutom za društvena istraživanja u Zagrebu (IDIZ) te uz domaćinstvo LAG-a Zagora, organizira drugu u nizu radionica na temu „Urbana primjena CLLD metodologije kao sredstva za društveno uključivanje mladih“ koja će se za polaznike Dalmacije i Like održati 13.05.2017. u Dugopolju. Cijelo područje LAG-a Zagora u strateškom je obuhvatu aglomeracije grada Splita, pa je samim tim, što je prepoznato i u Strategiji razvoja LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020., postalo svojevrsno potporno strateško područje buduće veće urbane lokalne akcijske grupe (ULAG-a) koji će se osnivati u svrhu primjene CLLD-a u gradskim naseljima u novom programskom razdoblju.

Više o samoj radionici i prijavu na istu možete vidjeti na linku: http://lag-zagora.hr/index.php/2017/05/03/lag-zagora-13-05-2017-radionica-urbana-primjena-clld-metodologije-kao-sredstvo-za-drustveno-ukljucivanje-mladih-poziv/