Općina Dugopolje

Općina Dugopolje

Dugopolje - Koprivno
Kotlenice - Liska

Službeni vjesnik – 2019

Službeni vjesnik Općine Dugopolje – 1-2019

OPĆINSKO VIJEĆE 1. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi ……………………………………………………………………………1 2. Odluka […]